musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Ledelse

Side 1   Lytte og si i fra!
Side 2   Trygghet
Side 3   Hvem har rett?
Side 4   Kommunikasjon
Side 5   Tabber og feil
Side 6   Vanskelige personer
Side 7   Riktig fokus
Side 8   Rollemodeller
Side 9   Klare mål



 Trygghet

Hvis det føles trygt å snakke ut om følelsesmessige temaer eller stille spørsmål om hvordan tildelte oppgaver skal utføres, så vil antallet misoppfatninger og misforståelser kunne reduseres, feil unngås og gode idéer fremmes.

Egoistisk konkurranseinstinkt, markeringsbehov eller ovenfra ned holdninger kan ofte ødelegge det trygge kreative samarbeidet. Det samme gjelder forutinntatte holdninger og beskyldninger. Avsett tid til å bli kjent med og trygge på hverandre. Arranger gjerne turer eller andre typer felles opplevelser og arrangementer som fremmer fellesskapet.

Usikkerhet på hvordan en skal angripe et arbeid stjeler mye tid og er ofte hovedårsak til at arbeid blir utsatt, forsinket eller dårlig gjennomført. Tilby trening, kurs eller også god anledning til øvelser. Forberedelser og god planlegging fungerer for øvrig bedre enn det å ta ting på sparket.

  • Trygghet er en viktig faktor i alt samarbeid.
  • Nødvendige spørsmål tas lettere opp når folk er trygge på hverandre.
  • Oppgaver blir bedre gjennomført når en er trygg og forstår hva som skal gjøres.

Forfattet av Petrus Bojanowski



  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski