musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Ledelse

Side 1   Lytte og si i fra!
Side 2   Trygghet
Side 3   Hvem har rett?
Side 4   Kommunikasjon
Side 5   Tabber og feil
Side 6   Vanskelige personer
Side 7   Riktig fokus
Side 8   Rollemodeller
Side 9   Klare mål Riktig fokus

Når alt går av seg selv, over lengre tid, kan det resultere i stagnasjon og behov for krampaktige tiltak. Når din gruppe henger etter i kunnskap, tidsforbruk, innsatsvilje eller har en svekket samarbeidsånd kan det bli for ressurskrevende å rette opp skaden.

Stikkordene for å lykkes over tid er jevnlig videreutvikling og oppmuntring. Et takk i ny og ny, styrker og motiverer. Skal gruppen holde en jevn høy standard er det nødvendig med stadig fokus på samt motivasjon av både den enkelte og gruppen som felles enhet. Kurs, informasjon og oppdateringer bør ikke utsettes men følges opp jevnlig.

De sterke og dyktige konkurrentene er gjerne opptatt av dette. Derfor kan det være smart at også din gruppe er det!

  • En god leder styrker og vedlikeholder samarbeidet.
  • God ledelse handler om å sørge for at ingen opplever seg som en taper og et hinder.
  • Jevnlig oppmuntring og motivering fremmer gode resultater.

Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski