musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Ledelse

Side 1   Lytte og si i fra!
Side 2   Trygghet
Side 3   Hvem har rett?
Side 4   Kommunikasjon
Side 5   Tabber og feil
Side 6   Vanskelige personer
Side 7   Riktig fokus
Side 8   Rollemodeller
Side 9   Klare mål Klare mål

Et hvert team eller gruppe har et felles mål med sitt engasjement. Ved kompliserte eller også tidskrevende oppgaver kan det være smart å dele oppgavene i mindre enheter. Ansvaret for deloppgavene kan gjerne fordeles ut i teamet. Samtidig må en passe på at deltakerne ikke føler at de blir fratatt en oppgave de er motivert for eller at de blir pådyttet arbeid som de ikke ønsker.

Er oppgavene uklare er det i tillegg lett å miste interesse og fokus. Mister enkeltpersonene engasjementet og finner det mer interessant å bruke tiden på andre ting kommer ikke gruppen i mål.

For å unngå dette er det bl.a. viktig å motivere medlemmene og sikre at de har forstått oppgavene ved at det er gitt klare mål for hva den enkelte skal bidra med.

  • Hovedmål kan gjerne deles opp i mindre delmål, dersom resultatet krever omfattende tid eller har stor kompleksitet.
  • Enighet om delmålene reduserer konflikter.
  • Ansvar for en bit av helheten skaper lettere ansvar for det hele.

Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski