musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 E

E

Tredje skalatonen i stamtonerekken.


EAR [Engelsk]

Gehør.


EARPHONE [Engelsk]

Se: Hodetelefon


EARPLUG [Engelsk]

Se: Øreplugg


ED

Og.


E DOUBLE FLAT [Engelsk]

Se: Essess


E DOUBLE SHARP [Engelsk]

Se: Eississ


EFFEKTER

I musikksammenheng brukes ofte betegnelsen effekter, eller audioeffekter, om utstyr som bearbeider lydsignalene fra elektriske instrumenter. Lydsignalene omformes ved hjelp av diverse lyd- og signalprossesorer. Effektprosessorer.

F.eks. aftertouch, chorus, compressor, delay, distortion (forvrengning), ekko, ekspander, equalizer, etter-trykk, flanger, fuzz, kompressor, limiter, noise gate (noisgate), phaser, pressure, overdrive, reverb (romklang), tremolo, volum, wah-wah, osv.


E FLAT [Engelsk]

Se: Ess


EG [Engelsk]

Envelope Generator. Brukes til innstillinger av lyd. Stiller inn om tonen skal være lang eller kort, treg eller rask osv.


EGALISERE

Gjøre ens. Skape likevekt. Utjevne. Egalisere stemmen betyr å redusere brudd-overgangene i vokal-registrets grenseområder.


EGUALE

Ensartet. Like.


EGUALMENTE

Drivende. Flytende.


EIGHTH NOTE [Engelsk]

Se: Åttedelsnote


EINS [Tysk]

En. Tallet 1.


EISS

E#. Navnet på tonen E hevet et halvt tonetrinn. I praksis tonen F.

| Engelsk: E sharp. |


EISSISS

E##. Navnet på tonen E hevet to halve tonetrinn. I praksis tonen som ligger et halv tonetrinn over F, F# (Fiss).

| Engelsk: E double sharp. |


EKKO

Etterklang. Gjenklang. Lyd som kastes tilbake.

| Engelsk: Echo. Reverberation. |

Se også: delay


EKSENTRISK

Avvikende. Eiendommelig. Forskrudd. Original. Utenfor sentrum.

| Engelsk: Eccentric. |


EKSOTISK MUSIKK

Musikk fra land som til vanlig ligger utenfor den europeiske eller vestlige kulturarv.


EKSPANDER

En effekt som brukes til å øke dynamikken i lyden. Lyd som er lavere enn et forutbestemt terskel-nivå (threshold) reduseres, slik at resten fremheves. Ved å øke nivåforskjellene i et audiosigal blir lyden tørrere og støy (brus) reduseres. Ekspandere finnes både som analoge og digitale signalprosessorer.

| Engelsk: Expander. |


EKSPRESJONISMEN

En undersjanger av klassisk musikk. Den kunstneriske epoken i tidsrommet ca. 1900-1930, med fokus på den subjektive opplevelsen. Også kalt uttrykkskunst. Stilarten er en opposisjon til impresjonismen, og uttrykker kunstnerens egne fortolkninger, indre følelser og uttrykte opplevelser.

Kunstformen gjenspeiler det sanne, seg selv, som en utilslørt virkelighet. Ofte preges stemningene av angst, forvirring, isolasjon, lidelse, rotløshet, savn, uro og andre inntrykk fra den første verdenskrig.

Musikken kan oppleves som brutal, ekstrem, hysterisk, kald og matematisk, innehar ofte voldsomme og plutselige kontraster.

Karakteriseres ved frigjøring fra tradisjonelle former og virkemidler som harmoni, melodi, rytme og tonalitet. Sjangeren utvikles og nye teknikker og former tas i bruk, slik som atonalitet, fritonalitet, tolvtonemusikk osv.

Ekspresjonismen kommer opprinnelig fra de tyskspråklige områder, med komponistene Alban Berg, Arnold Schönberg og Anton von Webern som representanter for sjangeren. Andre komponister har elementer eller enkelte komposisjoner i ekspresjonistisk stil.

F.eks. musikk komponert av:

 • Béla Bartók
 • Alban Berg
 • Paul Hindemith
 • Charles Ives
 • Sergej Prokofiev
 • Franz Schreker
 • Alexander Skrjabin
 • Igor Stravinskij
 • Arnold Schönberg
 • Edgard Varèse
 • Anton von Webern
 • Kurt Weill
 • osv.

EKSTRAVAGANT

Outrert. Overdreven. Overdådig. Rå. Umåtelig.

| Engelsk: Extravagant. |


ELEGI

Klagesang. Sørgesang.

| Engelsk: Elegy. |


ELEGIACO

Elegiskt. Klagende. Sorgfullt. Sørgmodig. Tragiskt. Vemodig.


EL TOQUE

Det musikkbaserte akkompagnementet i flamenco, vanligvis en gitar.


EMBELLISHMENTS [Engelsk]

Se: Ornamentikk


ENCORE [Fransk]

En gang til.


ENERGICO

Energisk.


ENGASJEMENT

Kontraktbundet ansettelse. Også brukt om begeistring, entusiasme, interesse, iver osv.


ENHARMONISK

Likelydende toner med forskjellige navn. F.eks. vil tonen D senket en halv tone kalles dess (Db), og tonen C hevet en halv tone kalles ciss (C#). På et instrument vil de derimot spilles og høres ut som samme tone.

Alle de svarte tangentene på pianoet er enharmoniske toner, avledete toner fra stamtonerekken. Det er funksjonen til tonene som avgjør hva de skal kalles.

| Engelsk: Enharmonic. |


ENSEMBLE

Musikere og deres instrumenter samlet som en betegnelse.


ENSTRØKEN OKTAV

Se: Oktavene


ENTERTAINER

Underholdningsartist.


ENTRÉ [Fransk]

Adgang. Ankomst. Forspill. Inntog. Tillatelse.


ENTRÉAKT [Fransk]

Mellomspill.


EOLISK

En skala tilhørende kirketoneartene. Skalaen fremkommer ved å spille på pianoets hvite tangenter fra A til A. Nedenfor ser du også skalaen med C som utgangspunkt, samt intervallene.

A - H - C - D - E - F - G - A
C - D - Eb - F - G - Ab - Bb - C
1 - 2 - 3b - 4 - 5 - 6b - 7b - 8

Les mer om dette på sidene om skalaer.

Se også: Bb

| Engelsk: Aeolian. |


EOLSFLØYTE

Et blåseinstrument som anblåses av vinden.


EOLSHARPE

Et strengeinstrument som anblåses av vinden.

Se også: Vindharpe

| Engelsk: Aeolian harp. |


EP [Engelsk]

Forkortelse for Extended Play.


EPILOG

Etterspill. Ettertale. Avslutning.

Se også: Prolog

| Engelsk: Epilogue. |


ÉPINETTE DES VOSGES

Et strengeinstrument i slekt med cither, fra fjellområdet Vosges øst i Frankrike. Tilhører familien klimpreinstrumenter.

Består av en enkel langstrakt og smal resonanskasse av tre, vanligvis med to lydhull på toppen. Over lokket til kassen ligger det strenger som er festet til hver kortende av kassen.

Antallet strenger varierer fra type til type. Alt fra 3 til 8 strenger. Disse deles inn i to grupper, melodistrenger og akkordstrenger. Det er kun melodistrengene som ligger over tverrbånd. Disse er diatoniske.

Instrumentet holdes i horisontal posisjon, hvilende på fanget eller på et bord. Melodistrengene spilles med et tommelplekter. Øvrige akkompagnementsstrenger strykes med fingrene.

Det finnes to hovedutgaver av instrumentet:

 • Val d' Ajol er et lite instrument. Bygges av profesjonelle instrumentmakere. Det har tradisjonelt 5 strenger og 14 tverrbånd. Nyere utgaver har gjerne 6 strenger og 17 bånd.
 • Gérardmer varierer mer i stil og størrelse og lages lokalt av fjellfolket. Antall strenger varierer fra 3 til 8.

EPISK

Fortellende. Reflekterende. Det motsatte av dramatisk og lyrisk.

| Engelsk: Epic. |

Se også: Dramatisk - Lyrisk


E SHARP [Engelsk]

Se: Eiss


ESPIRANDO

Hendøende.


ESPRESSIVO

Uttryksfullt.


ESS

Eb. Navnet på tonen E senket et halvt tonetrinn.

| Engelsk: E flat. |


ESSESS

Ebb. Navnet på tonen E senket to halve tonetrinn. I praksis tonen D.

| Engelsk: E double flat. |


ESTINTO

Knapt hørbart. Meget svakt. Utslukket.


ETNISK

Særpreg tilhørende en rase, språkgruppe eller en kultur.

| Engelsk: Ethnic. Ethnical. |


ÉTOUFFÉ [Fransk]

Dempet. Avkortet klang.


ETTERKLANG

Se: Ekko


ETTER-TRYKK

En effekt der tangentene på et keyboard eller en synthesizer kan trykkes ned etter at tonen er anslått, og brukes til diverse effekter som f.eks. vibrato, variert tonehøyde, økt volum osv.

| Engelsk: Aftertouch. Pressure. |


ETUDE [Engelsk]

Se: Etyde


ETYDE

Studie. Øvelsesstykke.

| Engelsk: Etude. |


EVERGREEN

En eldre kjent melodi eller komposisjon som forblir populær. En gjenganger over lang tid.


EXPANDER [Engelsk]

Se: Ekspander  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski