musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 N

NARRANTE

Fortellende.


NARRATOR [Engelsk]

Forteller. Kommentator. Resitatør.


NASAL

Neselyd. En stemmeklang som produseres når luft strømmer både gjennom munnen og nesen.


NATIONAL ANTHEM [Engelsk]

Nasjonalsang.


NATTINÉ

Midnattsforestilling. Teaterforestilling eller konsert som starter ved midnatt.

Se også: Matiné


NATURAL SIGN [Engelsk]

Oppløsningstegn.


NATURTONE

En ren deltone. Naturtonene avviker fra det tempererte system, og høres derfor falske ut i forhold til et piano eller annet temperert instrument. Ved å blåse på en seljefløyte eller lur, som ikke har fingerhull, mekaniske hjelpemidler, bøyler, klaffer, ventiler osv. fremkommer de rene naturtonene. Dette er instrumentets naturlige grunntone og dennes overtoner.

Naturtonerekken består av naturtoner som lyder tilnærmet tonene i en dur skala, og brukes ofte i trompetsignaler og jakthorn. Naturtonene på strengeinstrumenter frembringes uten bruk av gripebrettet, dvs. bare på de løse strengene eller med flageoletter.


NATURTROMPET

Se: Clarino


N.C.

1.)   Forkortelse for No Chord. Ingen akkord. Brukes gjerne sammen med besifring. Angir at der dette er notert over notene skal det ikke spilles noen akkord. Kun melodien eller notene spilles, som skrevet.

Dersom N.C. står notert sammen med en tone, eksempelvis C (N.C.), spilles kun den angitte tonen og ingen akkordtoner.

2.)   Forkortelse for No Credit. Gjengivelse uten kildeangivelse.


NEGLIGENTE

Neglisjerende. Uaktsomt. Ubesindig.


NEO-

Ny-. Ung-.


NEOKLASSISME

En undersjanger av klassisk musikk. Av og til brukes også betegnelsen neobarokken. En stilart som på 1920-tallet tok avstand fra senromantikken og vendte søkelyset tilbake til eldre former, slik som barokken. Hensikten var å skape en enklere form for musikk, tilpasset mindre orkestre og gjerne i form av kammermusikk.


NEUMER

Tegn eller symboler over tekst, som ble brukt til å notere enstemmig melodiføring under tidlig middelalder. Hverken tonehøyde eller rytme fremkommer i de tidligste neumer, som kalles cheironome. Disse viste kun melodiens bevegelser.

Rundt 1000-tallet kom de diastematiske neumer som viste riktig tonehøyde notert på linjer, men som fortsatt manglet notasjon av rytmikk.

Se også: Koralnotasjon - Mensuralnotasjon


NIENTE

Ingenting. Stillhet.


NINTH [Engelsk]

Se: None


NO STRINGS ATTACHED [Engelsk]

Uten reservasjoner.


NOBILE

Edelt. Fornemt. Nobelt.


NOCTURNE

Nattmusikk.


NOËL [Fransk]

Se: Carol


NON

Ikke.


NONE

Niende intervalltrinn i den diatoniske tonerekken. Niende tone fra grunntonen. Eksempelvis tonen D, som befinner seg en tone over oktaven C, i C-dur skalaen.

| Engelsk: Ninth. |


NONETT

Komposisjon for 9 stemmer eller instrumenter. Brukes også om et kor eller musikere bestående av 9 stykker.

Se også: Solo - Duett - Duo - Trio - Kvartett - Kvintett - Sekstett - Septett - Oktett - Nonett

| Engelsk: Nonet. |


NOSTALGISK

Hjemmelengtende. Romantiske følelser og minner om tidligere dager.

| Engelsk: Nostalgic. |


NOTA CAMBIATA

Endret tone. En betegnelse fra kontrapunkt, når en dissonans brukes der en egentlig forventer en en konsonans.


NOTE

Skrifttegn som angir en tones høyde og varighet. Musikkens alfabet. Består av et notehode. I tillegg brukes det en notehals og en eller flere haker. Befinner tonen seg lavere eller høyere enn de fem notelinjene brukes det små hjelpelinjer.

Enkelte blander note og tone, og bruker disse om hverandre. Et lite husketriks: Tenk navn som tillegg, altså notenavn og tonenavn. Navn på noter er eksempelvis 4-dels, 8-dels og punktert note, mens C D E F G A H er navn på toner.

| Engelsk: Note. |

 • Notehodet er like stort som avstanden mellom to notelinjer, og er en ellipse tiltet 45 grader med bunnen til venstre. Det plasseres enten midt på notelinjen eller midt imellom linjene. Midten av notehodet definerer tonehøyden.

  | Engelsk: Head. |
 • Notehalsen er en loddrett strek som går fra notehodet, med en lengde som tilsvarer avstanden fra nederste til øverste notelinje. Dersom melodilinjen står alene brukes midtlinjen som skille der notehalsen enten går opp eller ned fra notehodet. Dype toner har notehalsen vendt oppover til høyre for notehodet, mens lyse toner har notehalsen vendt nedover til venstre for notehodet.

  Ett åpent hode (hvitt notehode) uten notehals har en rytmisk varighet som er det dobbelte av ett åpent hode med notehals. På samme vis utgjør verdien til to noter med lukket hode (svart notehode) varigheten til ett lukket hode med hals.

  | Engelsk: Stem. |
 • Notehaken (også kalt fane, flagg, hale, vimpel osv.) er en vimpelaktig kurve som går ut fra enden av notehalsen. Haken plasseres alltid til høyre for notehalsen, og notehodet er alltid svart. Hakene kan også knyttes sammen ved hjelp av bjelker.

  En stykk hake markerer 8-dels noter. To haker markerer 16-dels noter. Tre haker markerer 32-dels noter. Fire haker markerer 64-dels noter. M.a.o., dess flere haker dess hurtigere rytmisk tempo. En note med en hake har en rytmisk varighet som er det dobbelte av en med to haker osv.

  | Engelsk: Flag. |
 • Notebjelken (også kalt verdistrek) er en linje som erstatter haken(e) og legges mellom notehalsendene til to eller flere noter. Bjelken brukes for å knytte sammen noter som i utgangspunktet har haker i grupper, slik at det rytmiske bildet blir mer oversiktlig. Antallet bjelker tilsvarer antallet haker som erstattes.

  I forbindelse med sangtekst, brukes det noter med haker på egne tekststavelser mens en tesktstavelse som strekker seg over flere toner knyttes sammen med bjelker for å markere dette.

  | Engelsk: Beam. |

Se også: Helnote - Halvnote - Firedelsnote - Åttedelsnote - Sekstendelsnote


NOTE-HEAD [Engelsk]

Notehode.

Se også: Note


NOTESYSTEM

Et linjesystem bestående av 5 horisontale linjer og 4 mellomrom som brukes til notasjon av musikk. Noter som befinner seg ovenfor eller nedenfor systemets 5 linjer plasseres på egne hjelpelinjer.

| Engelsk: Staff. |


NOTEVERDI

Rytmisk varighet. Beskriver hvor fort noten skal spilles i forhold til de andre noteverdiene.


NOTTURNO

Samme som nocturne.


NOVELLETTE [Tysk]

Lite musikkstykke i fri form med fortellende karakter.


NØKKEL

Et tegn plassert ved begynnelsen av et notesystem. Mest brukt er følgende nøkler: G-nøkkel, F-nøkkel og C-nøkkel. Nøklene definerer plasseringen og navnet på en stamtone, som ved dette angir de tilhørende tonene i systemet.

| Engelsk: Clef. | Svensk: Klav. |  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski