musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 A

A

1.)   Sjette skalatonen i stamtonerekken.

2.)   Akkorden A dur.

3.)   Kammertonen enstrøken A.

4.)   I gitarsammenheng forkortelse for anular.

5.)   Brukes også som første del i en analyse, i analytisk form.


A, AL, ALL, ALLA

Etter, for, i, med, på, som, til osv.


A BALLATA

I balladestil.


A BATTUTA

Etter taktslaget (eneren i takten). I streng takt.

Se også: Battuta


ABBANDONAMENTE

Henført. Inderlig. Lidenskapelig.


ABBANDONO

Begeistring. Hengivelse. Lidenskap.


ABBELLIMENTO

Forskjønnelse. Ornamentikk. Utsmykning.


ABEND [Tysk]

Aften. Kveld.


ABENDLIED [Tysk]

Aftensang. Kveldsvise.


A BOCCA CHIUSA

Med lukket munn. Nynnende sang.


ABSOLUTT GEHØR

Evnen til å kjenne igjen og gjengi tonehøyder uten hjelpemiddler.

| Engelsk: Perfect pitch. |


ACADEMY OF MUSIC [Engelsk]

Se: Konservatorium


A CALORATE

Inderlig. Med varme.


A CAPPELLA

I kapellet. I kapellstil. Uakkompagnert. Sang uten akkompagnement av instrumenter.


A CAPRICCIO

Etter behag.


ACCAREZZEVOLE

Innsmigrende. Følsomt.


ACCELERANDO

Gradvis økende tempo.


ACCELERATO

Økende tempo.


ACCENT [Engelsk]

Se: Aksent


ACCIACCATURA

Et forslag som består av en akkordfremmed tone. Anslås vanligvis på slaget eller rett før en hovednote eller akkord og slippes straks. Har ikke rytmisk verdi. Noteres som en liten note foran hovednoten, og har en diagonal strek gjennom notens hals og hake.


ACCIDENTAL [Engelsk]

Se: Løst fortegn


ACCOMPANIMENT [Engelsk]

Se: Akkompagnement


ACCORDION [Engelsk]

Trekkspill.


ACTION NOTATION [Engelsk]

Se: Aksjonsnotasjon


ACTOR [Engelsk]

Se: Aktør


ACTRESS [Engelsk]

Se: Aktrise


A/D

Se: ADC


AD

Etter.


ADAGIETTO

Ganske langsomt tempo. Noe hurtigere enn adagio.


ADAGIO

Langsomt tempo. Rolig. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=66-76.


ADAGISSIMO

Meget langsomt tempo. Langsommere enn adagio.


ADAPTATION [Engelsk]

Se: Bearbeidelse


ADC

Analog to Digital Converter. Analog til Digital lydomformer. Omforming av lyd, i form av pulserende lydbølger, til digitale tallverdier.

Se også: DAC


ADDOLORATO

Sorgfullt. Trist. Vemodig.


À DEUX MAINS [Fransk]

Tohendig.


ADIRATO

Oppbrakt. Rasende. Sint. Streng. Vred.


AD LIB.

Forkortelse for ad libitum.


AD LIBITUM

Etter behag. Improvisert. Valgfri. Fritt tempo eller fri tolkning, som bestemmes av utøveren.

Brukes av og til for å vise takter som det skal improviseres over. Kan også beskrive del av en komposisjon som kan utelates. I tillegg benyttes begrepet også i teater, om improvisasjon av tekst utover det som står i manus.

Se også: Rubato


A DOUBLE FLAT [Engelsk]

Se: Assass


A DOUBLE SHARP [Engelsk]

Se: Aississ


ADPCM

Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Kraftig lydkomprimering for 16-bit digital audio signaler. Komprimerer i forholdet 4:1 og er en metode som lett forringer lydkvaliteten.


A DUE

For to.


AEOLIAN [Engelsk]

Se: Eolisk


AEOLIAN HARP [Engelsk]

Se: Vindharpe


AEROFON

Se: Blåseinstrument


AFFABILE

Bedårende. Forførende. Inntagende. Vennlig.


AFFEKTLÆREN

Musikkestetikk. Stemningslæren. Læren om musikkens emosjonelle innhold. Følelser og stemninger oppnås ved bestemte akkorder, intervaller, melodiføringer, rytmer, tempo, tonearter osv.

Musikk kan skape og formidle opplevelsen av angst, banalitet, begeistring, begjær, dårskap, forelskelse, forundring, frykt, glede, hat, jubel, kjærlighet, lidelse, makt, optimisme, redsel, savn, sinne, sorg, spenning, trussel, vemmelse, ømhet osv.

Under barokken var hovedregelen at man kun benyttet én affekt i hver sats. Dette ble endret under klassisismen. I dag brukes affekter naturligvis mye i film og reklame. Er også en naturlig del av sirkus, teater og musikaler. Filmer av Walt Disney inneholder ofte musikk som oppnår ønsket stemning ved hjelp av affekter, som kommer i rette øyeblikk og forsterkes av godt gjennomtenkt filmoppbygning.


AFFETTO

Beveget. Følelsesfullt. Hengivent. Lidenskapelig. Rørende.


AFFETTUOSO

Følsomt. Svakt. Varsomt. Ømt.


AFFLITTO

Lidelse. Sorg.


AFFLIZIONE

Lidende. Sørgende.


AFFRETTANDO

Fremskyndende. Påskyndende. Økende i tempo.


AFFRETTOSO

Se: Affrettando


A FLAT [Engelsk]

Se: Ass


AFTERTOUCH [Engelsk]

Se: Etter-trykk


AGETTUOSO

Hengivent.


AGEVOLE

Bevegelig. Lett. Rørlig.


AGILE

Bevegelig. Hurtig. Kvikt. Lett. Muntert. Rørlig.


AGILITA

Hurtighet. Letthet. Raskhet.


AGILMENTE

Se: Agile


AGITAMENTO

Påskyndende. Utålmodig.


AGITATO

Beveget. Følelsesladet. Heftig. Lidenskapelig. Opprørt. Urolig.


AIGUË [Fransk]

Diskantleiet. Høytonet. Skarp.


AIR [Engelsk]

Et enkelt melodisk stykke for stemme eller instrument.


AIR [Fransk]

Melodi. Sang. Vise.


AISS

A#. Navnet på tonen A hevet et halvt tonetrinn.

| Engelsk: A sharp. |


AISSISS

A##. Navnet på tonen A hevet to halve tonetrinn. I praksis tonen H.

| Engelsk: A double sharp. |


AKA [Engelsk]

Forkortelse for also known as. Alias. Også Kalt. Også kjent som.


AKKOMPAGNEMENT

Musikkledsagelse, vanligvis instrumental.

| Engelsk: Accompaniment. |

Se også: Akkompagnere


AKKOMPAGNERE

Ledsage, vanligvis med et instrumentalt akkompagnement. F.eks. en pianist som akkompagnerer en sanger. En gitarist eller et band som spiller i bakgrunnen til en kjent sanger. Et a cappella kor som synger i bakgrunnen til en solist.

Begrepet brukes vanligvis som en underordnet rolle.

Brukes sjeldent der musikeren og sangeren har like viktig rolle eller samme status under fremførelsen, og passer derfor heller ikke der musikeren som spiller er medlem av samme band eller er like kjent som sangeren.

| Engelsk: Accompany. |


AKKORD

En samklang av tre eller flere forskjellige toner. Akkordene deles gjerne inn etter hvor mange toner de består av, slik som treklang, firklang, femklang osv. Store akkorder bygger på treklangen, med nye toner lagt til.

Se også: Besifring

Akkordene kan også deles inn etter hvilken funksjon de har i en bestemt akkordprogresjon. Eksempelvis betegnes I som grunnakkorden, mens IV er akkord på fjerde tone og V er akkord på femte tone i forhold til grunnakkordens grunntone.

| Engelsk: Chord. |

Se også: Funksjonslæren


AKKORDFREMMED TONE

Melodisk dissonans. En tone som ikke er en del av den aktuelle akkorden. F.eks. tonen F# i C-dur, fordi C-dur kun består av tonene C, E og G. Disse kan ha forskjellige funksjoner, eksempelvis som antesipasjon, dreietone, gjennomgangstone, forholdning, forslag, orgelpunkt, osv.


AKKORDPROGRESJON

Akkordrekkefølgen. Utviklingen og endringene fra akkord til akkord.

| Engelsk: Chord progression. Changes (slang). |

Se også: Funksjonslæren


AKKORDSYMBOLIKK

Se: Besifring


AKOGO

Se: Mbira


AKSENT

Betoning. Trykk. Gjelder en bestemt tone eller akkord.


AKSENTUERE

Se: Aksent


AKSJONSNOTASJON

Notasjonsform med grafiske og billedlige symboler som viser utøveren hvilke mekaniske og fysiske retningslinjer som skal følges, hvilket vil si at selve aksjonsprosessen antydes uten å vise det tonale forløp.


AKT

Hoveddel i en musical, opera, teaterforestilling osv. Akten deles ofte inn i scener og avsluttes gjerne med teppets fall.


AKTIVE HØYTTALERE

Høyttalere med innebygget forsterker(e).


AKTRISE

Kvinnelig aktør.

| Engelsk: Actress. |


AKTØR

Medvirkende og handlende person på en scene, vanligvis brukt om en skuespiller.

| Engelsk: Actor. |


AKUSTIKK

Vitenskapen om lyd. Romklang. Læren om hvordan lyd påvirkes av romutforming og inventar. Ordet brukes vanligvis om lydforholdene og opplevelsen av lyd i et rom.

 • Bra akustikk betegner at lyden bærer godt, og at musikk eller tale oppfattes lett og detaljert.
 • Lite akustikk betegner tørr og dump lyd.
 • Mye akustikk betegner stor fylde og mye etterklang.

| Engelsk: Acoustics. |


AKUSTISK

Betegner egentlig alt som har med hørselsinntrykk å gjøre. Brukes mest til å skille mellom ikke-elektriske og elektriske instrumenter. F.eks. el-piano og el-gitar eller akustisk piano og akustisk gitar.

| Engelsk: Acoustic. |


ALBERTI BASS

En brutt akkord som spilles med henholdsvis 1. 5. 3. og 5. skalatone som et gjentagende mønster i bassen. Oppkalt etter komponisten Domenico Alberti.


ALBORADA

Morgenmusikk, i pastoral form.

Se også: Aubade - Cassation - Serenade


ALBUM

En utgivelse med en samling komposisjoner, låter, melodier, sanger osv. CD-plate. EP-plate. LP-plate.


ALCUNO

Noe.


ALEGRÍA

Livlig spansk dans i 3/4 takt.


ALLA

I. Som. Likt.

Brukes ofte ved betegnelsen om en spesiell stil eller teknikk:

 • ALLA BALLATA - I baladestil.
 • ALLA CACCIA - I jagende stil.
 • ALLA CAMERA - I kammer(musikk) stil.
 • ALLA CAPELLA - I kirkestil.
 • ALLA ESPAGÑOLA - I spansk stil.
 • ALLA FRANCESE - I fransk stil.
 • ALLA INGLESE - I engelsk stil
 • ALLA MARCIA - I marsj stil eller takt. Som en marsj.
 • ALLA POLACCA - I polsk stil. Som en polonese.
 • ALLA RUSSA - I russisk stil.
 • ALLA SCOZZESE - I skotsk stil.
 • ALLA SICILIANA - I siciliansk stil. Som en folkevise.
 • ALLA TROMBA - Som en trompet.
 • ALLA TURCA - I tyrkisk stil. Som tyrkisk militærmusikk.
 • ALLA VENEZIANA - I venetiansk stil.
 • ALLA ZINGARA - I sigøynerstil.
 • osv.

ALLA BREVE

I halvtakt, brevistakt, dvs. at istedenfor firedelsnoten er det halvnoten som er telleenhet. Betegnelsen stammer fra mensuralnotasjonen. Noteres som en C med en loddrett strek gjennom, ved starten av notelinjen. Indikerer vanligvis en 2/2 takt, og utgjør en langsommere tyngdepunktsfordeling.


ALLARGANDO

Gradvis langsommere og utbredende. Litt saktere tempo og noe sterkere volum.


ALLEGRAMENTE

Kjekt. Lekende. Livlig. Lystig. Muntert. Oppstemt.


ALLEGRETTINO

Langsommere tempo enn allegretto.


ALLEGRETTO

Noenlunde hurtig tempo. Moderat og roligere enn allegro.


ALLEGRISSIMO

Meget hurtig tempo. Overstrømmende. Hurtigere enn allegro. Kan brukes istedenfor presto.


ALLEGRO

Muntert. Livlig. Hurtig tempo. Mellom andante og presto. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=120-168.


ALLEGRO MA NON TROPPO

Hurtig, men ikke for hurtig.


ALLEMANDE [Fransk]

Tysk dans i 4/4 takt. Ofte brukt som første sats i barokkens instrumentalsuiter. Moderat tempo og todelt takt med opptakt.


ALLENTANDO

Dalende. Gradvis langsommere tempo.


ALLMÄHLICH [Tysk]

Gradvis.


AL LOCO

Til stedet. Spilles på vanlig sted. Opphever al ottava.


ALLONGER [Fransk]

Å forlenge noteverdiene og roe ned tempoet. Strekke ut.


ALLORA

Deretter.


ALL'UNISONO

Se: Unison


ALLUSJON

Hentydning, til et annet kjent vers, tema, komponist osv.


AL OTTAVA (8va)

I oktaven over. Spill en oktav høyere enn notert. Dersom dette står notert nedenfor et notesystem, representerer det al ottava bassa.


AL OTTAVA BASSA (8vb)

I oktaven under. Bassoktav. Spill en oktav lavere enn notert.


AL PIACERE

Etter behag. Fritt.


AL RIGORE

Nøyaktig i takt.


ALT

Den dypeste kvinnestemmen, med et register innenfor oktavleiet g - e2, dvs. lille G til tostrøken E. Altstemmen. Brukes også for å betegne instrumenters toneregister, f.eks. althorn, altklarinett, altobo, altsaksofon osv.

| Engelsk: Alto. |

Se også: Oktavene


AL TALLONE

Ved froschen. Indikerer at det skal spilles nær buens gripeende på strykeinstrumentet, for å oppnå en hard ansats.


ALTERASJON

Forandring. Flytting av en tone opp eller ned et halvt eller to halve tonetrinn.

Les mer om dette på sidene om musikkteori.


ALTERNATE PICKING

Altererende plukking. Vekslende plukking. Spilleteknikk på strengeinstrument som gjør det mulig å spille rytmisk med plekter på en effektiv måte.

Alternate picking er en plekterteknikk som oppnås ved å anslå annenhvert slag ned og opp med et plekter. Nedslaget er mot gulvet og oppslaget mot taket. Nedslaget er det kraftigste og bør derfor være på pulsslagene eller eneren.

Fordelen med denne teknikken er effektivisering, minst mulig samt jevn bevegelse.

Se også: Gitarteknikk


ALTIERAMENTE

Høyreist. Majestetisk. Opphøyd. Stolt.


ALTISSIMO

Høyeste område.


ALTNØKKEL

Se: C-nøkkel


ALTO

Se: Alt
Se også: Bratsj


ALTO CLEF

Altnøkkel. C-nøkkel, plassert på midterste notelinje i notesystemet.


ALTRI

Andre.


ALTRO

Annen.


AM [Tysk]

Ved.


AMABILE

Betagende. Elskverdig. Hengivende. Inntagende. Kjærlig. Med ømhet. Yndig.


AMABILMENTE

Se: Amabile


AMAREVOLE

Bittert. Pinefullt. Smertelig. Sårt.


AMAREZZA

Bitterhet. Pine. Smerte.


AMATØR

Ufaglært. Person som ikke har kunst, vitenskap eller et fag som levevei, men som har dette mer som en hobby eller et interessefelt. Ordet brukes av og til nedsettende om en som nettopp har lært noe om faget, ikke mestrer det eller gjør en større feil.

Se også: Profesjonell


AMERICAN FOLK-ROCK

En undersjanger av folk-rock. Går også under betegnelsen US folk. Amerikansk folkemusikk eller amerikanske folkeviser vokste frem rundt slutten av 1930-tallet.

Folkrock betegnelsen ble etablert når artistene tok i bruk elektriske instrumenter, og ble musikalsk inspirert av band som Beach Boys rundt midten av 1960-tallet. Sjangeren hadde sin storhetstid under hippiebevegelsen.

F.eks. artister som:

 • Joan Baez
 • Buffalo Springfield
 • The Byrds
 • Crosby, Stills and Nash
 • Donovan
 • Bob Dylan
 • Woody Guthrie
 • The Mamas & The Papas
 • Joni Mitchell
 • Peter, Paul & Mary
 • Pete Seeger
 • Simon & Garfunkel
 • Neil Young
 • osv.

AMFI

Sitteplasser på et skrånende gulv. Brukes også om teatersalens bakerste plasser.


AMFITEATER

Rundteater. Ellipseformet teaterarena omkranset av sitteplasser på et skrånende gulv.


AM FROSCH [Tysk]

Se: Al tallone


AM GRIFFBRETT [Tysk]

Se: Sul tasto


AMORE

Kjærlighet.


AMOROSO

Inderlig. I sammensetning med ordet con (amoroso): Med hengivenhet, kjærlighet, varme, ømhet osv.


AM STEG [Tysk]

Se: Sul ponticello


ANACROUSE [Fransk]

Se: Opptakt


ANACRUSIS [Engelsk]

Se: Opptakt


ANAGRAM

Ord som ved ombytte av bokstavene i ordet gir et nytt meningsfylt ord. Nedenfor finner du en liste med norske ord, som ved ombytting av bokstavene får en helt annen betydning.

Eksempelvis:

 • nettsteder - ettersendt
 • larmende - ramlende
 • sommer - rommes
 • korrekte - ertekrok
 • innrettet - internett
 • mambo - bomma
 • kubjelle - bjelleku
 • ordliste - soltider
 • naglete - elegant
 • dusken - sekund
 • brekke - bekker
 • trengte - gretten
 • genser - grense
 • norske - snorke
 • smake - maske
 • løkken - nøkkel
 • kraner - ankrer
 • bukse - besku
 • natten - tanten
 • kravle - klaver
 • ukene - kuene
 • brede - bedre
 • oktav - avtok
 • vrient - vinter
 • bluse - blues
 • Peter - terpe
 • fløyet - fløyte
 • kose - okse
 • krise - irske
 • rede - dere
 • gitar - artig
 • med - dem
 • farm - fram
 • brev - verb
 • tuba - tabu
 • note - tone
 • kurs - skru
 • rusk - krus
 • skal - laks
 • ters - rest
 • lure - uler
 • ilter - lirte
 • flat = laft
 • arv - var
 • klø - løk
 • mil - lim
 • bli - bil
 • vil - liv
 • osv.

Se også: Palindrom


ANALOG

Vanlig pulserende lydbølge som fremkommer for eksempel ved tale, sang eller vibrasjoner fra en streng.


ANALYSE

Teoretisk undersøkelse av musikk, dvs. form, dynamikk, frasering, harmonikk, instrumentasjon, melodikk, rytmikk, struktur, osv.


ANCHE [Fransk]

Rørblad.


ANCORA

Samme som da capo.


ANDACHT [Tysk]

Andakt. Tilbedelse. Ærefrykt.


ANDANTE

Rolig gående tempo. Mellom allegretto og adagio. Metronomhastigheten er vanligvis M.M.=76-108.


ANDANTINO

Gående tempo, litt hurtigere enn andante, men langsommere enn allegretto.


ANDARE

Gå videre.


ANDÄCHTIG [Tysk]

Andektig. Tilbedende. Ærbødig.


ANFANG [Tysk]

Begynnelse. Start. Samme som da capo.


ANGOSCIA

Angst. Lidelse. Pine. Sorg.


ANGOSCIOSO

Bekymret. Engstelig. Sørgelig. Urolig.


ANHANG [Tysk]

Se: Coda


ANHEMITONISK SKALA

Halvtonefri skala, f.eks. pentaton- og heltoneskala.


ANILLO DE DEDO [Spansk]

Ringfinger.


ANIMA

Lekende. Livfullt. Livlig. Med varme. Sjelfullt.


ANIMANDO

Livligere.


ANIMATO

Se: Anima


ANIMOSO

Se: Anima


ANMELDELSE

Betraktning. Gjennomgåelse. Kritikk. Omtale. En detaljert selektiv gjennomgang av en utgivelse, konsert, fremførelse osv.

| Engelsk: Review. | Svensk: Recension. |


ANMUTIG [Tysk]

Grasiøst. Henrivende. Yndig.


ANNULAIRE [Fransk]

Ringfinger.


ANONYM

Av ukjent opphav.

| Engelsk: Anonymous. |


ANSATS

Første del, selve starten av lyden av en tone fra et instrument eller fra sangstemmen. Et pianos hammere på strengen eller en trommestikkes anslag har f.eks. en ansats som inneholder en del støy.

Dess kortere attack, dess hurtigere fremkommer instrumentets egentlige tonelyd (før den igjen toner ut). M.a.o. varigheten og hastigheten fra nullnivå til maksimalt nivå.

| Engelsk: Attack. |


ANSCHWELLEN [Tysk]

Se: Crescendo


ANSLAG

Måten å slå an en tone eller spille på et instrument, eksempelvis hastigheten og styrken på en trommestikke eller pianotangent.

| Engelsk: Touch. |


ANTESIPASJON

Se: Antesipert


ANTESIPERT

En akkordfremmed tone (eller flere) som ligger foran slaget eller betoningen, altså på en lett taktdel. Tonen(e) tilhører den neste akkorden, som befinner seg på en betont del.


ANTHEM [Engelsk]

Hymne. Kirkesang. Kirkelig vekselsang, en mellomting mellom kantate og motett.

Se også: National anthem


ANTICIPATION [Engelsk]

Se: Antesipasjon


ANTICO

Antikk. Gammel. Gammeldags. Oldtids.


ANTIFON

Se: Antifonal


ANTIFONAL

Mot-lydende. Antifonal sang er eksempelvis vekselsang mellom to kor. Antifoni betegner også veksling mellom stemme- eller instrumetgrupper.

| Engelsk: Antiphonal. |


ANTIKKEN

Den klassiske oldtiden. Vestens tidlige kunstneriske epoke med høydepunkt fra 5. til 2. århundre f.Kr. Perioden før middelalderen. Begrenser seg gjerne til den gamle greske og romerske kulturen. Strekker seg fra ca. 500 f.Kr. til 500 e.Kr.

| Engelsk: Antiquity. |


ANTIPHONAL [Engelsk]

Se: Antifonal


ANTIQUITY [Engelsk]

Se: Antikken


ANULAR

Gitaristens ringfinger. Fjerde finger på høyre hånd, med mindre en er keivhendt.

Se også: p i m a

| Engelsk: Ring finger. |


ANVIL [Engelsk]

Ambolt.


AOR

Forkortelse for Album Oriented Rock, en undersjanger av rock som dukket opp eller hadde sin storhetstid ved begynnelsen av 1980-tallet. Forkortelsen kan også bety Adult Oriented Rock, som betegner samme fenomen.

Det startet med amerikanske FM radiostasjoner som spilte utvalgte låter av artister og band som ble kjent for sine gode album fremfor enkelte singel utgivelser. Generelt sett mainstream radio poprock, som gjerne har voksne lyttere.

Ved slutten av 1970 og begynnelsen av 1980-tallet kom også flere av de mer progressive band fra 70-tallet med karakteristiske AOR tendenser, eksempelvis ELP, Kansas og Yes.

F.eks. artister/band som:

 • Asia
 • Bad Company
 • Barclay James Harvest
 • Bon Jovi
 • Boston
 • Bryan Adams
 • Chicago
 • Duran Duran
 • Europe
 • FM
 • Foreigner
 • Honeymoon Suite
 • It Bites
 • Jefferson Starship
 • JoJo
 • Journey
 • Little River Band
 • Magnum
 • Mr. Mister
 • Pink Floyd
 • REO Speedwagon
 • Styx
 • Supertramp
 • Survivor
 • Toto
 • osv.

Se også: FM-rock


APAGADO [Spansk]

Gitarteknikk. Dempet. Høyrehånds dempeteknikk ved anslag av akkorder, der håndflaten demper strengene. Ofte brukt innen flamenco.


APERTO

Bred. Distinkt. Klar. Åpen. Benyttes både som foredragsbetegnelse og for å angi at det skal spilles på løse strenger.

Se også: Chiuso


APOYANDO [Spansk]

Støtteanslag ved fingerspill på gitar.

Se også: Gitarteknikk


APPASSIONAMENTO

Bevegelse. Følelse. Lidenskap. Pasjon.


APPASSIONATO

Beveget. Følelsesfullt. Lidenskapelig. Pasjonert.


APPENATO

Bedrøvet. Sørgende. Trist. Ulykkelig.


APPLAUDERE

Gi applaus.

| Engelsk: Applaud. |


APPLAUS

Bifall. Tilbakemelding som takk for en forestilling i form av håndklapp.

| Engelsk: Applause. |


APPLAUSARRANGEMENT

Innøvd takk til publikum for applaus, med detaljer om bevegelser, musikk, tale, tilrop osv.


APPLIKATUR

Fingersetning.


APPOGGIANDO

Fremmende. Henliggende. Støttende. Betonet eller bredt legato.


APPOGGIATURA

Ornamentikk. Trille. Utsmykning. Langt forslag, der forslagnoten tar minimum halvparten av hovednotens verdi. Spilles gjerne på slaget til hovednoten. Noteres som en liten note foran hovednoten. Det finnes også dobbel appoggiatura (også kalt multi appoggiatura), som da består av to eller flere små noter foran hovednoten.


APPUYÉ [Fransk]

Betont. Fremhevet.


ARABESQUE

Arabisk utsmykning. Trille. Musikkstykke med utsmykket melodi eller frase. Arabesque er også en av grunnposisjonene i klassisk ballet.


ARBITRIO

Se: Ad libitum


ARCATO

Strykende, med buen.


ARCO

Bue. Angis vanligvis for strykeinstrumenter at det skal spilles med buen, eksempelvis etter et pizzicato.


ARDEMMENT

Se: Ardente


ARDENTE

Brennende. Ildfullt. Lidenskapelig. Med glød. Voldsomt.


ARDITAMENTE

Dristig. Tydelig. Vågalt.


ARDITO

Dristig. Tydelig. Vågal.


ARDORE

Iver. Varme.


ARENA

Skueplass. Sirkel- eller ellipseformet (sandstrødd) kampplass omkranset av sitteplasser. F.eks. sirkusarenaen der forestillingen fremføres.

| Engelsk: Arena. |


ARIE

Vokalparti for solostemme i en kantate, opera eller et oratorium.

| Engelsk: Aria. Musical air. |


ARIETTA

En mindre eller enklere arie.

| Engelsk: Arietta. Ariette. |


ARIOSO

Lyrisk. Sangbart. Friere og noe mer talende sangstil.


ARMONIOSAMENTE

Harmonisk.

Se også: Harmoni


ARMONIOSO

Harmonerende. Mykt. Vellydende.

Se også: Harmoni


ARPA

Harpe.


ARPEGGIO

Brutt akkord. Harpeklang. Akkorden brytes som på en harpe, dvs. at tonene i en akkord anslås hurtig etter hverandre istedenfor samtidig. Vanligvis tonalt oppover, fra dypeste til lyseste tone. Ofte brukt i harpe-, klaver- og gitarmusikk. Noteres med en bølget vertikal linje foran notene.

Se også: Gitarteknikk


ARRANGEMENT

Oppstilling. Opprinnelig bearbeidelse av et musikkstykke for andre instrumenter eller stemmer enn originalen. Kan også bety en forenklet versjon av et originalverk. Brukes generelt om et instrument- eller stemmearrangement, hvordan disse er ferdig satt sammen i forhold til hverandre. Brukes i tillegg om teateraktørenes bevegelser på scenen.

| Engelsk: Arrangement. |


ARRANGERE

Avtale. Bestemme. Fastsette. Legge til rette. Ordne. Lage et arrangement.

| Engelsk: Arrange. |


ARRANGØR

Person som arrangerer.

| Engelsk: Person in charge of the arrangement. |


ARSIS [Gresk]

Se: Ubetont taktslag

Se også: Thesis


ARTICOLATO

Se: Artikulere


ARTIKULASJON

Detaljert og tydelig tekstuttale ved sang, eller distinkt ansats ved instrumentalmusikk.

| Engelsk: Articulation. |


ARTIKULERE

Uttale klar og tydelig tekst eller angi en detaljert tone.

Se også: Artikulasjon

| Engelsk: Articulate. |


A SHARP [Engelsk]

Se: Aiss


ASPRO

Grovt. Hardt. Rått. Skjærende. Strengt.


ASS

Ab. Navnet på tonen A senket et halvt tonetrinn.

| Engelsk: A flat. |


ASSASS

Abb. Navnet på tonen A senket to halve tonetrinn. I praksis tonen G.

| Engelsk: A double flat. |


ASSAI

Meget.


ASSEZ

Forholdsvis. Ganske. Nok. Tilstrekkelig.


A TEMPO

Gjenoppta opprinnelig hastighet eller returner til tidligere hastighet, hurtigere eller saktere, etter en tempoendring.

Se også: Tempo primo


ATONAL

Musikk som avviker de tonale metoder som brukes ved dur og moll tonalitet. Her brukes det ikke noen grunntone, toneart eller tradisjonelle harmoniske progresjoner. Tonene i den kromatiske skala, tolvtonerekken, ligger gjerne som utgangspunkt i atonal musikk.

Atonalitet er m.a.o. musikk uten et fast sentrum. Begrepet atonal musikk forbindes gjerne med ekspresjonismen og tolvtoneteknikk.

Se også: Tonal - Polytonalitet

| Engelsk: Atonal. |


ATTACK [Engelsk]

Se: Ansats


ATTACCA

Angrep. Neste avsnitt eller delstykke spilles uten pause eller applaus imellom delene.


AUBADE

Morgenmusikk.

Se også: Alborada - Cassation - Serenade


AU CHEVALET [Fransk]

Se: Sul ponticello


AUDACE [Fransk]

Dristighet. Frekkhet. Frimodighet.


AUDITION

Audisjon. Opptaksprøve. Prøvespill. Rollespill. For kandidater til bandmedlemskap, filmroller, kormedlemskap, musikkskoler, sangoppdrag, teaterroller osv.


AUFGEREGT [Tysk]

Begeistret. Oppglødd. Opphisset.


AUFGEWECKT [Tysk]

Frisk. Kvikk. Livlig.


AUFSCHLAG [Tysk]

Se: Opptakt


AUFTAKT [Tysk]

Se: Oppslag


AUSDRUCKSVOLL [Tysk]

Uttrykksfull.


AU TALON [Fransk]

Se: Al tallone


AUX [Engelsk]

Forkortelse for auxiliary.


AUXILIARY [Engelsk]

Forkortes vanligvis til aux. Alternativ inn- eller utgang på forsterker eller mottaker for tilkobling av en ekstra lydkilde, som f.eks. en CD-spiller, kassettspiller, platespiller, radio osv.

Lydmiksere kan her kobles til serie-prosessorer (compressors, equalizers, gates, limiters osv) eller parallell-prosessorer ( delay og reverb).


AUXILARY CONTROLLERS [Engelsk]

Forkortes vanligvis til aux controllers. Tilkobles eksterne kontrollenheter som brukes i forbindelse med et hovedinstrument eller en hovedkontroller, eksempelvis fotpedal eller modulasjonshjul.


AUXILARY RETURN [Engelsk]

Forkortes vanligvis til aux return. En inngang for mottak av signaler. Signalet kommer ofte tilbake fra aux send utgangen på mikseren via en effektprosessor.


AUXILARY SEND [Engelsk]

Forkortes vanligvis til aux send. En utgang for sending av signaler. Vanligvis brukes aux send til parallell-prosessorer ( delay og reverb). Signalet sendes ofte tilbake til aux return på mikseren via en effektprosessor.

Kan også brukes som en tilleggs utgang der signalet kan splittes og sendes til monitorer, annen kanal i mikseren eller annet utstyr.


AVE MARIA

Hymne til jomfru Maria.


AVEC [Fransk]

Med.


A VISTA

Se: Prima vista


AVC

Automatic Volume Control. På norsk AVK, Automatisk Volum Kontroll. Nivåregulering som stabiliserer volumet slik at kraftige og svake signaler utgjevnes til en felles volumstyrke.  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski