musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 G

G

Femte skalatonen i stamtonerekken.


GAI [Fransk]

Munter.


GAIMENT [Fransk]

Muntert.


GAIN [Engelsk]

Forsterking. Inn-volum signal på et miksebords kanal, som forsterkes.


GAIO

Muntert.


GALA CONCERT [Engelsk]

Se: Gallakonsert


GALLAKONSERT

Høytidelig festkonsert.


GALLERI

Øverste tilskuerplass.

| Engelsk: Gallery. |


GANELYD

Palatal. En språklyd som produseres når tungsidene presses mot ganen. Karakteristisk for lyden av i, j, g og y.


GARBATO

Grasiøst. Lystbetont. Yndig.


GAVOTTE [Fransk]

Fransk dans fra 1600-tallet i 4/4 takt. Ved begynnelsen av 1700-tallet ble gavotten brukt som sats i suiten, plassert mellom sarabande og gigue.


G DOUBLE FLAT [Engelsk]

Se: Gessess


G DOUBLE SHARP [Engelsk]

Se: Gississ


GEDEHNT [Tysk]

Dvelende. Langtrukken. Utholdt.


GEHAUCHT [Tysk]

Knapt hørbart. Meget svakt.


GEFÄLLIG [Tysk]

Behagelig. Tiltalende.


GEHALTEN [Tysk]

Tilbakeholdende. Utholdt.


GEHEIMNISVOLL [Tysk]

Hemmelighetsfull. Mystisk. Underfundig.


GEHEND [Tysk]

Gående.


GELASSEN [Tysk]

Rolig. Sindig.


GELÄUFIG [Tysk]

Drivende. Flytende. Lett.


GEMESSEN [Tysk]

Avmålt. Behersket. Langsom. Reservert.


GEMÄCHLICH [Tysk]

Makelig.


GEMÄSSIG [Tysk]

Middels. Moderat tempo.


GENAU [Tysk]

Bestemt. Nøye. Punktlig.


GENERALBASS

Akkompagnement teknikk fra barokken. En form for besifring, vanligvis fremført av et bassinstrument og et akkordinstrument. Består av en akkordbærende melodisk basslinje med tegn og tall angitt over eller under notene som tilsvarer akkordenes omvendinger.

Generalbassen er underordnet sangens tekst og fremførelse. Basslinjen og melodistemmen er dermed i fokus, mens mellomstemmene kun fungerer som utfyllende improvisert harmoniføring.

| Engelsk: Continuous bass. Figured bass. Thorough bass. |


GENERALPRØVE

Siste gjennomgang av en oppsetning før premieren. I motsetning til tidligere prøver kjøres forestillingen nå uten stopp og med alle detaljer på plass.

| Engelsk: Dress rehearsal. Trial run. |


GENRE

Se: Sjanger


GESCHWIND [Tysk]

Hurtig. Rask.


GESS

Gb. Navnet på tonen G senket et halvt tonetrinn.

| Engelsk: G flat. |


GESSESS

Gbb. Navnet på tonen G senket to halve tonetrinn. I praksis tonen F.

| Engelsk: G double flat. |


GESTEIGERT [Tysk]

Stigende. Voksende. Økt.


GESTOPFT [Tysk]

Se: Chiuso


GETRAGEN [Tysk]

Båret. Understøttet.


G FLAT [Engelsk]

Se: Gess


GIG [Engelsk]

Opptreden. Spillejobb.


GIOCOSO

Glad. Lekende. Munter. Spøkende.


GISS

G#. Navnet på tonen G hevet et halvt tonetrinn.

| Engelsk: G sharp. |


GISSISS

G##. Navnet på tonen G hevet to halve tonetrinn. I praksis tonen A.

| Engelsk: G double sharp. |


GITARTEKNIKK

Det finnes mange forskjellige spilleteknikker for gitar, ofte med flere navn på samme type gitarteknikk. Visse teknikker er mer karakteristiske for en bestemt sjanger, mens andre passer bedre på en el.gitar fremfor en nylonstreng gitar.

F.eks. alternate picking, apoyando, arpeggio, artificial harmonics, bending, fingertapping, flageolett, fritt anslag, glissando, golpe, hammer-on, legato, ligado, muting, natural harmonics, palm muting, picado, pick harmonics, pick scrape, pinch harmonics, pizzicato, pre-bending, pulgar, pull-off, raking, rasgueado, slide, screams, squeals, string skipping, støtteanslag, sul tasto, sul ponticello, sweeping, tap harmonics, tapping, tirando, tremolo, triller, vekselanslag, vibrato, osv.

Gitarister med elektrisk gitar benytte seg i tillegg også ofte av lyd- og signalprossesorer, for å oppnå diverse effekter.


GIUSTO

Nøyaktig. Rett. Riktig. Tilpasset. Det beste tempo som passer til musikkstykkets karakter.


GLISS

Forkortelse for glissando.


GLISSANDO

Glidende fra tone til tone. Noteres med en bølget linje mellom notene og tekstforkortelsen gliss.


GLOCKENSPIEL

Et melodisk slaginstrument tilhørende familien selvklingende idiofoner. Det italienske navnet er campanelli. Glockenspiel, på de fleste språk. På norsk brukes både glockenspiel og klokkespill.

Den opprinnelige utgaven, frem til slutten av 1600-tallet, hadde klokker (bjeller). Så ble det laget og påmontert et klaviatur. En praktisk forenkling samt forbedring av klokkespillet, som raskt ble etterfulgt med den nåværende løsningen med metallstaver og klubber. Til slutt kom det en transportabel utgave.

På 1800-tallet ble det laget et transportabelt og mindre klokkespill, med metallstaver opphengt mellom to sirlige bøyler i lyreform. Instrumentet brukes i militær- og korpsmusikk, holdes vertikalt og har mange navn. Lyra glockenspiel, bell lyra eller også bell lyre. På norsk klokkespill, lyra eller lyre.

Orchestra bells, som på norsk ofte bare kalles klokkespill, er en horisontal utgave av klokkespillet. I slekt med de større perkusjonsinstrumentene marimba, vibrafon og xylofon. Består av en avlang, nærmest trekantformet og lavbunnet bunnramme, vanligvis av tre. Metallstavene ligger på rammeverket. Klokkespillet kan plasseres på bordet eller på et metallstativ med eller uten hjul.

Klokkespillet er generelt sett kromatisk stemt og har et omfang på ca. 2 1/2 til 3 oktaver. Metallstavene er rektangulære, lyst stemt, har lik bredde og er ca. 1 cm tykke. Lengden er forskjellig. Stavene er ordnet i to parallelle rader, som et klaviatur.

De korteste metallstavene, som produserer de lyseste tonene, befinner seg enten øverst (lyra utgaven) eller på høyre side for utøveren. Spilles enten med 2-4 klubber eller i sjeldnere tilfeller med en påmontert klaviaturmekanisme som letter akkordspill. Metallstavene anslås midt på rektangelet. Klubbene har et hode av metall, tre, plast eller hard gummi og holdes i hendene med håndflaten rettet mot stavene.

Klinger vanligvis 2 oktaver over notert tone (i G-nøkkel) og har en distinkt, ren og lys klokkeklang. Tonen dempes på samme måte som på et piano og en demperpedal kan derfor også monteres til instrumentet.


GLÜHEND [Tysk]

Glødende.


G-NØKKEL

Et symbol formet som en sirlig G plassert ved begynnelsen av et notesystem.

Kalles også diskant-nøkkel eller fiolin-nøkkel.

Senter av krøllen ligger på andre notelinje, G-linjen. Det telles nedenfra. G-nøkkelen definerer plasseringen av tonen enstrøken G, samt de tilhørende tonene.

Se også: Nøkkel - Oktavene

| Engelsk: Treble clef. C-clef. |


GOLDFINGER [Tysk]

Ringfinger.


GRADEVOLE

Behagelig. Inntagende. Tiltalende.


GRANDEZZA

Alvor. Storhet. Verdighet.


GRANDIOSO

Stort. Storartet. Strålende.


GRAND PIANO [Engelsk]

Flygel.


GRAVE

Alvorlig. Høytidelig. Meget langsomt tempo. Tungt. Verdig.


GRAVICEMBALO

Se: Cembalo


GRAVITÀ

Alvor. Tyngde. Verdighet.


GRAZIA

Behag. Sjarme. Ynde.


GRAZIOSO

Behagelig. Grasiøst. Lystbetont. Yndig.


GREGORIANSK

Den katolske kirkes liturgiske sang.

| Engelsk: Gregorian. |


GRESSKAR PIANO

Se: Mbira


GROOVE [Engelsk]

Personligheten i musikk, der bl.a. valget av riktig tempo og engasjerende rytmefølelse er avgjørende. Et groove kan betegnes med bl.a. følgende karakter: aggressivt, hektisk, laid back, melankolsk, mykt, oppstemt, rolig, svevende osv.

Betegnelsen musikken groover brukes gjerne om den helhetlige fornemmelsen av musikken, m.a.o. den faktoren i lytteopplevelsen som engasjerer og som har et personlig preg.

En frase eller et rytmespor kan også betegnes som groove.


GRUNNKOMP

Et grunnleggende akkompagnement for improvisasjon, eller basis for å utvikle og skape nytt låtmateriale.

Se også: Komp


GRUNNTONE

Det første intervalltrinn, også kalt prim Den oppfattede tonehøyden av deltonene. Tonen som en skala eller en akkord er bygget på, den som gir navn til skalaen eller akkorden. Eksempelvis akkordene: Cm7 har C som grunntone, Em7 har E som grunntone, Gbm7 har Gess som grunntone, C#m7 har Ciss som grunntone osv.

| Engelsk: Keynote. Root note. Tonic note. |


G SHARP [Engelsk]

Se: Giss


GUZHENG

Se: Zheng


GUERRIERO

Krigersk.


GUITAR [Engelsk]

Gitar.


GUSTO

Smak. Smakfullt.  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski