musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Q

QUADRIVIUM

Middelaldersk fellesbetegnelse på de fire matematisk-naturvitenskapelige frie kunstene og fagene aritmetikk, musikk, geometri og astronomi.


QUADRUPLET [Engelsk]

Se: Kvartol


QUADRUPLE METER [Engelsk]

Fire-delt takt. Firtakt. Takt med fire pulsslag. Eksempelvis 4/2 takt, 4/4 takt, 4/8 takt. 4/4 takt kalles også common meter.

Se også: Compound meter - Simple meter


QUANTIFY [Engelsk]

Se: Kvantifisere


QUANTIZE [Engelsk]

Se: Kvantifisere


QUANTIZATION [Engelsk]

Se: Kvantisering


QUANTIZING [Engelsk]

Se: Kvantisering


QUARTER NOTE [Engelsk]

Se: Firedelsnote


QUARTET [Engelsk]

Se: Kvartett


QUARTETTO D'ARCHI

Se: Strykekvartett


QUASI

Kvasi. Nesten som. Omtrent som.


QUATRE [Fransk]

Fire. Tallet 4.


QUATRE MAINS [Fransk]

Firhendig.


QUATRO

Fire.


QUATUOR À CORDES [Fransk]

Se: Strykekvartett


QUICK-STEP

Hurtig amerikansk selskapsdans fra slutten av 1920-tallet, med musikk inspirert av jazz. En variant av foxtrot.


QUIETO

Dempet. Stille. Rolig.


QUINT [Engelsk]

Se: Kvint


QUINTET [Engelsk]

Se: Kvintett


QUINTUPLET [Engelsk]

Se: Kvintol


QUINTUPLE METER [Engelsk]

Takt med fem pulsslag, der det første slaget er aksentuert mens resten er ubetont. Eksempelvis 5/8 takt.  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski