musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Skalaer

Side 1   Skalaer
Side 2   Skjemaforklaring
Side 3   Dur og moll skalaer
Side 4   Modale skalaer, (kirketonearter)
Side 5   Andre vanlige skalatyper
Side 6   Blues-skalaen Blues

Blues har sin opprinnelse blant svarte nordamerikanske slaver på slutten av 1800-tallet, og kan nærmest defineres som folkemusikk. På den annen side er bluesen en vesentlig del av jazzens utvikling, samt at den ofte består av mye improvisasjon. Av den grunn båsplasseres blues gjerne i sjangeren jazz.

Det er spesielt to ting som karakteriserer blues:

I utgangspunktet er blues et psykologisk fenomen, en måte å avreagere på når en føler seg "blue" (nedtrykt og trist). Det sies blant svarte fattige bluesmusikere at hvite rike mennesker aldri vil kunne spille original blues, bare etterligne den. Følelsene, tradisjonene og stemningen som ligger bak både musikken og tekstene har lange historiske røtter og kan ikke kopieres, kun erfares.

Det andre som karakteriserer blues er de "blå" tonene. Blå toner

Opprinnelig ble blues sunget, med toner som ikke passet vestens måte å stemme instrumenter på. Men på gitar ble det derimot mulig å oppnå disse litt lave tonene med slides.

Tersen, den 3. skalatonen bestemmer om det er en moll (liten ters) eller dur (stor ters) akkord. Den ble sunget som en mellomting av liten og stor ters. Septimen, den 7. skalatonen, ble sunget som en mellomting av liten og stor septim.

I tillegg har vi lav kvint, den 5. skalatonen. En litt sjeldnere i bruk er lav sekund, den 2. skalatonen. Brukes gjerne i jazzpreget blues.

Dette skaper en litt sur, klagende og ustemt klangopplevelse. Derav begrepet "blue notes".

De blå tonene kan også oppnås på en gitar ved å slå an en liten ters, og deretter bende strengen slik at tonen høynes oppover mot en stor ters. Det samme gjelder øvrige lave toner, som høynes oppover mot ren tone med bend eller slide teknikk.

På et piano kan blues effekten oppnås eksempelvis ved å spille en moll akkord med stor ters på toppen av akkorden.

Blåseinstrumenter og andre monofone instrumenter kan spille triller som ligger på tonene liten og stor ters, forminsket og ren kvint, liten og stor septim osv. Blues-skalaen

Egentlig finnes det ikke en bestemt blues-skala. Det finnes mange. I tillegg er de såkalte blues-skalaene kun varianter og kombinasjoner av flere kjente skalaer.

Mye brukt er kombinasjonen av vanlig dur skala og de "blå" tonene. Skalaens toner spilles naturligvis ikke rett etter hverandre. Valg av toner tilpasses etter gehør, smak og erfaring. Dette gir mange muligheter og varianter. Flere av disse er blitt betegnet som blues-skalaer.

En variant som er mye brukt er moll pentaton, der forminsket kvint er lagt til. Mange mener at dette er selve blues-skalaen, men det er altså ikke annet enn en av mange varianter. Improvisasjon og praktisk bruk

Hvordan spille blues-soloer når en er helt fersk? Start gjerne med pentaton skala. Forsett så med å legge til de "blå" tonene. Gå deretter videre og eksperimenter med stadig flere nye toner.

Dissonerende og konsonerende elementer skaper spenning, verktøyet er de "blå" tonene.

Glidende tonebevegelser brukes ofte, spesielt med slides på gitar. De vanligste bevegelsene går fra liten (lav) til stor ters, fra forminsket (lav) til ren kvint og fra liten (lav) til stor septim.

Et annet triks er veksling mellom dur og moll skala, noe som gir en fin og spennende variasjon.

Frasering er også viktig. Toner som lander på akkordenes viktigste toner oppleves som en avsluttende musikalsk setning. Kvint er den minst dominerende tonen, mens grunntone, ters og septim definerer akkorden.

Blues kan med andre ord gjøres skikkelig sofistikert med kombinasjoner av kromatiske løp, modale (kirketoneart) og andre skalaer i kombinasjon med "blå" toner. En slik form for improvisasjon krydrer klangbildet og skaper både dybde og variasjon.Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski