musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Akkorder

Side 1   Akkorder
Side 2   Besifring
Side 3   Symbolsystemet
Side 4   Treklanger
Side 5   Firklanger
Side 6   Store akkorder
Side 7   Andre akkorder Besifring

Dette gratis akkordkurset forutsetter grunnleggende kunnskaper om skala- og musikkteori. Dersom du trenger å friske opp dette kan du gå inn på Musikkteori siden.

Besifring er akkordenes symbolnotasjon og deles gjerne inn i grupper etter hvilken funksjon hver av skalatonene i akkorden har. Eksempelvis om gruppen tilhører dur eller moll akkordene, som bestemmes av den 3. skalatonens plassering i forhold til grunntonen. Brøksymbol

Besifring med brøksymbol (/) betyr at akkorden har en annen tone i bassen enn grunntonen. Akkorden er angitt over brøkstreken og basstonen er angitt under brøken. Det finnes også akkorder med brøkstreker som kun har tall, eksempelvis C6/7. Her betyr det at akkorden er en C6 akkord med den 7.skalatonen lagt til.

Med besifring kan det også angis om akkorden ligger i grunnstilling eller i omvending. Eksempelvis vil C dur i grunnstilling angis som C, mens 1. omvending angis som C/E og 2. omvending som C/G. Antall grunntoner

Grunntonene kan være alle tonenavn som befinner seg innenfor en oktav. Dette utgjør 7 stamtoner (hvite pianotangenter) og 5 (svarte pianotangenter) toner som er avledet av stamtonene.

Siden de avledete tonene kan ha 2 forskjellige navn, vil altså antall grunntoner og besifrings tonearter totalt utgjøre 17 forskjellige tonenavn:

C   -   C# eller Db   -   D   -   D# eller Eb   -   E   -   F   -   F# eller Gb   -   G   -   G# eller Ab   -   A   -   A# eller B(Bb)   -   H(B). H, B eller Bb?

Stamtonerekken, C dur skalaen, bygger egentlig på a moll skalaens tonenavn: A B C D E F G, som er starten på vårt alfabet.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk Den engelske tonen Bb er norsk H senket en halv tone.

Dette kan lett skape forvirring og misforståelser dersom en ikke er kjent med navnbruken. For å sikre seg mot forveksling er det stadig fler som konsekvent foretrekker å bruke norsk H for engelsk B og engelsk Bb for norsk B, i samme system.

Ved bruk av norsk H og engelsk Bb i samme system skal det mer til for at disse tonene eller akkordene blir spilt eller oppfattet galt. Diskusjon om denne bruksmåten kan naturligvis debatteres, noe som også gjøres.

Hm7 og Bbm7 er lettere å tolke riktig enn Bm7, i en norsk kontekst, og er helt uavhengig av videre kunnskap eller informasjon. STORE eller små bokstaver

Enkelte sangbøker og teksthefter bruker store og små bokstaver på tonenavn, for å skille mellom henholdsvis dur og moll. Dette er ikke riktig.

Den riktige fremgangsmåten er å alltid bruke store bokstaver på tonenavn. Moll akkorden skal da skrives som Am7, der stor A er tonenavnet og liten m betyr at dette er en moll akkord.Feil notasjon:

Med A7 menes da en DUR septimakkord.

Med a7 menes da en MOLL septimakkord.Riktig notasjon:

A7 er en DUR septimakkord.

Am7 er en MOLL septimakkord. Neste side

Neste side i kurset tar for seg symbolsystemet.

Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski