musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Akkorder

Side 1   Akkorder
Side 2   Besifring
Side 3   Symbolsystemet
Side 4   Treklanger
Side 5   Firklanger
Side 6   Store akkorder
Side 7   Andre akkorder Symbolsystemet

Dette gratis akkordkurset forutsetter grunnleggende kunnskaper om skala- og musikkteori. Dersom du trenger å friske opp dette kan du gå inn på Musikkteori siden.

For å betegne akkorder ved hjelp av besifring benyttes det et bokstav- og tallsymbol system.

Den føste bokstaven viser til grunntonen i akkorden, og bør alltid betegnes med stor bokstav.

Avledete toner betegnes enten med et kryss (#) eller en b, plassert etter første symboltegn. C# er eksempelvis tonen som ligger en halv tone over C, og Db er tonen som ligger en halv tone under D.

Skalatonene i en akkord kan ha flere posisjoner, altereres dermed opp eller ned ett halvtonetrinn. Dette vil forklares videre i kurset. Symboloversikt

En oversikt over symboler som brukes til å angi plasseringen:

 • Grunntonen alene Akkorder med stor ters (3. skalatone). Dur akkorder.

 • m Akkorder med liten ters (3. skalatone senket en halv tone). Moll akkorder.

 • sus4 Akkorder som har byttet ut tersen (3. skalatone) med en kvart (4. skalatone).

 • sus2 Akkorder som har byttet ut tersen (3. skalatone) med en sekund (2. skalatone).

 • - (Minus tegn eller en b) Akkorder der skalatonen som følger etter minus symbolet er senket en halv tone (vanligvis 5. eller 9. skalatone).

 • + (Pluss tegn eller et #) Akkorder der skalatonen som følger etter pluss symbolet er hevet en halv tone (vanligvis 5. eller 9. skalatone).

 • 6 Akkorder med en sekst (6. skalatone).

 • maj Akkorder med en stor septim (7. skalatone).

 • 7 Akkorder med en liten septim (7. skalatone senket en halv tone).

 • ° eller dim er en spesiell akkord bygget opp av små terser innenfor oktaven.

 • 9 Akkorder med en none (9. skalatone), vanligvis fulgt av en liten septim (7. skalatone senket en halv tone).

 • 11 Akkorder med en undecim (11. skalatone), vanligvis fulgt av en none (9. skalatone) og en liten septim (7. skalatone senket en halv tone). Tersen (3. skalatone) er ofte utelatt, og akkorden fungerer som en sus4 akkord.

 • 13 Akkorder med en tersdecim (13. skalatone), vanligvis fulgt av en none (9. skalatone) og en liten septim (7. skalatone senket en halv tone). Av og til også fulgt av en undecim (11. skalatone).

 • add er en spesiell akkordtype der tonen etter ordet add er lagt til akkorden.

 • Besifring/tall (eks: A6/7) er en spesiell akkordtype der skalatonen under desimalstreken er lagt til akkorden.

 • Besifring/tonenavn (eks: A/E) er en spesiell akkordtype der tonen under desimalstreken er basstonen i akkorden.

 • Besifring/Besifring (eks: A/H) er en polyakkord, to akkorder samtidig, med A dur på toppen og H dur i bunnen. Skilles av en horisontal linje, ikke skråstrek. Symbol eksemplene

Samtlige akkord eksempler som brukes videre i kurset har tonen C som grunntone. Ved hvert eksempel følger det en oversikt over hva som inngår i akkorden.

Her er forklaringen til skjemaet som brukes, med C dur som eksempel:

C
 1.CPrimGrunntone 
 3.ETersStor 
 5.GKvintRen 

Overskrift viser hvordan besifringen noteres med C som grunntone.

Første kolonne viser skalatrinnenen, i dette tilfellet grunn-treklangen som er 1. 3. og 5. skalatrinn.

Andre kolonne viser skalatonene i akkorden, med C som grunntone. 1. skalatone er grunntonen C, 3. skalatone er E, og 5. skalatone er G.

Tredje kolonne viser navnene på intervallene. 1. intervall er prim, 3. er ters og 5. er kvint.

Fjerde kolonne viser intervall posisjonen. 1. er alltid ren, 3. er stor i dur og 5. trinn er i dette tilfellet en ren kvint.

Hver linje viser intervallenes nummer i rekken, tonenavn med C som grunntone, intervall navn og om tonen er alterert eller ei. Neste side

Neste side i kurset tar for seg treklanger.

Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski