musikkordboken.no
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


 Akkorder

Side 1   Akkorder
Side 2   Besifring
Side 3   Symbolsystemet
Side 4   Treklanger
Side 5   Firklanger
Side 6   Store akkorder
Side 7   Andre akkorder

Denne siden:


 Firklanger

Dette gratis akkordkurset forutsetter grunnleggende kunnskaper om skala- og musikkteori. Dersom du trenger å friske opp dette kan du gå inn på Musikkteori siden.

Akkordene gruppert på denne siden består av fire skalatoner, er bygget på treklangene og danner basis for større akkorder. Firklanger innehar skalatoner som i de fleste tilfeller befinner seg fra 1. til 7. skalatrinn. På denne siden finner du akkorder med det 7. skalatrinn (septimen) lagt til.

Eksemplene i dette kurset bruker tonen C som grunntone. Skalaen, som er utgangspunktet for intervalltonene, består da av tonene C D E F G A H (henholdsvis 1. 2. 3. 4. 5. 6. og 7. skalatrinn). Intervall alterasjonene

1. skalatone - prim
er grunntonen. Den er alltid fast.

2. skalatone - sekund
kan være stor, liten eller forstørret.

3. skalatone - ters
kan være stor eller liten.

4. skalatone - kvart
kan være ren, forminsket eller forstørret.

5. skalatone - kvint
kan være ren, forminsket eller forstørret.

6. skalatone - sekst
kan være stor eller liten.

7. skalatone - septim
kan være stor eller liten. Alterasjon forklaring

Ren
Et toneintervall som ikke er senket eller hevet en halvtone.

Forminsket
Et toneintervall som ikke lenger er rent eller stort, men senket et halvt tonetrinn.

Forstørret
Et toneintervall som ikke lenger er rent eller stort, men hevet et halvt tonetrinn.

Stor
Et toneintervall som ikke er lite, forminsket eller forstørret.

Liten
Et toneintervall som ikke lenger er stort. Senket et halvt tonetrinn. maj7 akkord

På norsk: maj syv
På engelsk: major seventh

Cmaj7
 1.CPrimGrunntone 
 3.ETersStor 
 5.GKvintRen 
 7.HSeptimStor 

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen.

Bokstav symbolet maj betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. For Cmaj7 vil det si tonen H og for Fmaj7 tonen E.

Akkorden angis eksempelvis som Cmaj7 eller Cmaj eller CMA7 eller . m maj7 akkord

På norsk: moll maj syv
På engelsk: minor major seventh

Cm maj7
 1.CPrimGrunntone 
 3.EbTersLiten 
 5.GKvintRen 
 7.HSeptimStor 

Bokstaven liten m etter tonenavnet står for moll. Den 3. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen.

Dette er en litt spesiell og nokså sjelden akkord.

Akkorden angis eksempelvis som Cm maj7 eller Cm maj eller Cm(maj7) eller CmΔ. maj7-varianter

Andre besifring varianter kan konstrueres ved å alterere de forskjellige skalatone-intervallene, men disse er mer sjeldne. Ofte kan det være mer fornuftig å sette sammen standard besifring med en egen basstone, eksempelvis:

Cmaj7sus2 (1. 2. 5. 7.) (C D G H) Tilsvarer G/C (G dur med C i bassen).

Cmaj7-5 (1. 3. b5. 7.) (C E Gb H) Tilsvarer Hsus4/C (H sus4 med C i bassen).

Cmaj7+5 (1. 3. #5. 7.) (C E G# H) Tilsvarer E/C (E dur med C i bassen). 7 akkord

På norsk: syv eller septim
På engelsk: seventh

C7
 1.CPrimGrunntone 
 3.ETersStor 
 5.GKvintRen 
 7.BbSeptimLiten 

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Akkorden angis eksempelvis som C7.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. m7 akkord

På norsk: moll syv eller moll septim
På engelsk: minor seventh

Cm7
 1.CPrimGrunntone 
 3.EbTersLiten 
 5.GKvintRen 
 7.BbSeptimLiten 

Bokstaven liten m etter tonenavnet står for moll. Den 3. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Akkorden angis eksempelvis som Cm7 eller CMI7.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. 7sus4 akkord

På norsk: syv sus fire
På engelsk: seventh suspended fourth

C7sus4
 1.CPrimGrunntone 
 4.FKvartRen 
 5.GKvintRen 
 7.BbSeptimLiten 

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Symbolet sus4 betyr at dur treklangens ters erstattes med en kvart, den 4. skalatonen.

En sus4 akkord etterfølges ofte av en dur akkord med samme grunntone. Spenningen som dannes med sus4 akkorden, oppløses når kvarten faller tilbake til ters.

Akkorden angis eksempelvis som C7sus4 eller C7sus.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. 7-5 akkord

På norsk: syv minus fem
På engelsk: seventh diminished fifth

C7-5
 1.CPrimGrunntone 
 3.ETersStor 
 5.GbKvintForminsket 
 7.BbSeptimLiten 

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Symbolet minus plassert rett foran tallet fem betyr at kvinten, den 5. skalatonen, skal senkes en halv tone.

Akkorden angis eksempelvis som C7-5 eller C7b5.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. m7-5 akkord

På norsk: moll syv minus fem
På engelsk: minor seventh diminished fifth

Cm7-5
 1.CPrimGrunntone 
 3.EbTersLiten 
 5.GbKvintForminsket 
 7.BbSeptimLiten 

Bokstaven liten m etter tonenavnet står for moll. Den 3. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Symbolet minus plassert rett foran tallet fem betyr at kvinten, den 5. skalatonen, skal senkes en halv tone.

Akkorden angis eksempelvis som Cm7-5 eller Cm7b5 eller .

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. ° akkord,   dim akkord

På norsk: dim
På engelsk: diminished

 1.CPrimGrunntone 
 3.EbTersLiten 
 5.GbKvintForminsket 
 7.BbbSeptimForminsket 

Symbolet gradetegn, eller bokstavsymbolet dim, plassert rett etter tonenavnet betyr at dette er en septimakkord der samtlige av akkordens toner er senket en halv tone.

Tersen, den 3. skalatonen, er senket en halv tone.

Kvinten, den 5. skalatonen, er også senket en halv tone.

Det samme gjelder til og med den lille septimen. Det 7. skalatrinn er dermed senket 2 halve trinn, som i praksis utgjør det sjette skalatrinn.

Akkorden er i tillegg bygget opp av små terser. Samtlige intervaller, fra skalatone til skalatone på akkordens toner, utgjør en liten ters. Eksempelvis mellom C og Eb, Eb og Gb, Gb og Bbb (i praksis tonen A) samt mellom Bbb og oktaven C.

Akkordens oppbygning av små terser resulterer dermed i at de samme tonene dukker opp igjen ved en C° Eb° Gb° samt en A° akkord.

Denne akkorden har også mange besifring varianter.

Akkorden angis eksempelvis som eller Cdim eller også C°7 eller C7° eller Cdim7 eller C7dim.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. 7+5 akkord

På norsk: syv pluss fem
På engelsk: seventh augmented fifth

C7+5
 1.CPrimGrunntone 
 3.ETersStor 
 5.G#KvintForstørret 
 7.BbSeptimLiten 

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Symbolet pluss plassert rett foran tallet fem betyr at kvinten, den 5. skalatonen, skal heves en halv tone.

Akkorden angis eksempelvis som C7+5 eller C7#5.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. 7-varianter

Andre besifring varianter kan konstrueres ved å alterere de forskjellige skalatone-intervallene, men disse er mer sjeldne. Ofte kan det være mer fornuftig å sette sammen standard besifring med en egen basstone, eksempelvis:

C7sus4+5 (1. 4. #5. b7.) (C F G# Bb) Tilsvarer Fm add11/C (F moll add elleve med C i bassen).

C7sus2 (1. 2. 5. b7.) (C D G Bb) Tilsvarer Gm/C (G moll med C i bassen).

Cm7+5 (1. m3. #5. b7.) (C Eb G# Bb) Tilsvarer Ab add9/C (Ass add ni med C i bassen).

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld. Neste side

Neste side i kurset tar for seg store akkorder.

Forfattet av Petrus Bojanowski  Hovedside
  Ordboken
  Instrumenter
  Musikkteori
  Skalaer
  Akkorder
  Diskografi
  Nettradio
  Favoritter
  Ledelse
  Tallene
  Kontakt


Copyright © 2004-2017 WEB Master Petrus Bojanowski