musikkordboken.no

Akkorder

s1   Akkorder
s2   Besifring
s3   Treklanger (1 3 5)
s4   Firklanger (7-ere)
s5   Firklanger (6-ere)
s6   Femklanger (9-ere)
s7   Store (11 og 13)
s8   Andre (diverse)

Treklanger

Akkordene på denne siden består av tre skalatoner. Firklanger, femklanger og de større akkordene har alle treklangen i bunnen. Det finnes også treklanger med andre skalatoner.

Dur (C)

dur [Norsk]
major [Engelsk]

C
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen

En dur akkord. Treklang med stor ters og ren kvint.

Dur betegnes med en stor bokstav, der bokstaven er tonenavnet på akkordens grunntone. Eventuelt vil det også befinne seg en liten b (eksempelvis Db) eller et kryss (eksempelvis C#) bakenfor den store bokstaven, for å betegne avledete toner. Akkorden består av 1. 3. og 5. skalatone i dur skalaen, og utgjør en treklang.

Besifring eksempelvis som C. Angis også som CMA (major).

m

moll [Norsk]
minor [Engelsk]

Cm
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen

En moll akkord. Treklang med liten ters og ren kvint.

Dette er en moll akkord. Moll dannes ved å senke tersen en halv tone. I moll er tersen alltid liten.

Besifring eksempelvis som Cm. Angis også som CMI (minor) eller Cmin eller C- eller c (grunntonen med liten bokstav og uten bokstaven m for moll).

-5

minus fem [Norsk]
diminished fifth [Engelsk]

C-5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket

En dur akkord med forminsket kvint.

Besifring eksempelvis som C-5 eller C5b.

m-5

moll minus fem [Norsk]
minor diminished fifth [Engelsk]

Cm-5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket

En moll akkord med forminsket kvint.

Besifring eksempelvis som Cm-5 eller Cm5b.

+5   (aug)   (+)   (#5)

pluss fem (aug) (pluss) (kryss fem) [Norsk]
augmented fifth [Engelsk]

C+5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret

En dur akkord med forstørret kvint.

Dette er en litt spesiell akkord. Med hevet kvint i en dur akkord, blir avstanden lik mellom alle akkordtonene. Samtlige intervaller utgjør dermed en stor ters.

Eksempelvis mellom C og E, E og G# samt mellom G# og oktaven C.

Siden akkorden er bygget opp av store terser, vil de samme tonene dukke opp igjen ved en C+5 og E+5 og G#+5 akkord. Her byttes det bare mellom hvilken tone som ligger i bunnen som grunntone.

Besifring eksempelvis som C+5. Angis også som Caug eller C+ eller C5#.


< < Forrige side | | Neste side > >


Forfattet av Petrus Bojanowski