musikkordboken.no

Akkorder

s1   Akkorder
s2   Besifring
s3   Treklanger (1 3 5)
s4   Firklanger (7-ere)
s5   Firklanger (6-ere)
s6   Femklanger (9-ere)
s7   Store (11 og 13)
s8   Andre (diverse)

Store (11 og 13)

Akkordene på denne siden omhandler seks- og syvklangene 11 og 13, og hører til blant de såkalt store akkordgruppene. Dette er treklanger med tilleggstoner over 7. skalatone (septim) og 9. skalatone (none). Kvinten (5. skalatone) utelates ofte, med mindre den er alterert (-5) eller (+5).

11

elleve [Norsk]
eleventh [Engelsk]

C11
1CPrimGrunntone
(3)(E)(Ters)(Stor)
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor
11FUndecimRen

En akkord med liten septim, stor none og ren undecim.

Akkorder bygges opp av terser. Når vi på toppen av treklangen (1.)(3.)(5.) bygger ut med terser, får vi den 7. og 9. skalatonen lagt til. Neste i rekken vil lande på 4. skalatone over oktaven. Altså 11. skalatone.

Det florerer motstridende oppfatninger om bruk og tolkning av besifringen, eksempelvis C11.

  1. Undecimen (11. skalatone) er en tilleggstone. I teorien er 11-akkorden en treklang utvidet med en liten septim, videre med en none som igjen får sin siste tersutvidelse med kvarten i oktav. Det kan derfor tolkes som at en besifret 11-akkord skal ha med dur-tersen. Besifringen 11 vil da beskrive akkorder med klangbildet bestående av både ters og kvart. Så kan 11-akkorder uten ters benytte 11(no 3rd) eller 9sus4.

  2. Undecimen (11. skalatone) er det samme som 4. skalatone, altså en kvart, uavhengig av hvor den plasseres eller hvor mange det er av den i akkorden. Kvarter i akkorder "erstatter" terser. Når eksempelvis en Csus4 får tilleggstonen 7, blir det en C7sus4. Og når C7sus4 får tilleggstonen 9, får vi en C11. Det kan derfor tolkes som at en besifret 11-akkord ikke skal ha med dur-tersen. På tilsvarende vis har vi 13-akkorden. Tersutvidelsen nedenfor er en kvart, i oktav. Besifringen C13 oppfattes allikevel som dur, som en 6/9 med septim - som eventuelt kan besifres som C7/6add9. 13-akkorder spilles vanligvis uten den 11. skalatonen, kvarten i oktav.

I praksis utelates tersen i de fleste tilfeller.

Besifring eksempelvis som C11.

m11

moll elleve [Norsk]
minor eleventh [Engelsk]

Cm11
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor
11FUndecimRen

En moll akkord med liten septim, stor none og ren undecim.

Besifring eksempelvis som Cm11.

m11-5

moll elleve minus fem [Norsk]
minor eleventh diminished fifth [Engelsk]

Cm11-5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor
11FUndecimRen

En moll akkord med forminsket kvint, liten septim, stor none og ren undecim.

Besifring eksempelvis som Cm11-5 eller Cm11b5.

c9+11

ni pluss elleve [Norsk]
ninth augmented eleventh [Engelsk]

C9+11
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor
#11F#UndecimForstørret

En dur akkord med liten septim, stor none og forstørret undecim.

Siden kvarten er hevet vil akkorden ikke lenger ha en sus4 funksjon, og tersen tas derfor ofte med.

Besifring eksempelvis som C9+11 eller C9#11.

11-varianter

Andre besifringsvarianter finnes, men de kan ofte presenteres som en enklere standard akkord med alternativ basstone, eksempelvis:

C11+5 (1. #5. b7. 9. 11.) (C G# Bb D F) tilsvarer Bb7/C (B syv med C i bassen).

Cmaj11 (1. 5. 7. 9. 11.) (C G H D F) tilsvarer G7/C (G syv med C i bassen).

13

tretten [Norsk]
thirteenth [Engelsk]

C13
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor
(11)(F)(Undecim)(Ren)
13ATersdecimStor

En dur akkord med liten septim, stor none, (ren undecim) og stor tersdecim.

En 13 akkord betyr i teorien at både 7. (septim), 9. (none), 11. (undecim) og 13. (tersdecim) skalatone legges til treklangen. Dersom besifringer med 13 ikke har betegnelsen maj er den 7. skalatonen alltid senket en halv tone (liten septim).

Den 11. skalatonen tilsvarer 4. skalatone over oktaven, en kvart. Utelates vanligvis for å unngå dur/sus4 disharmonien. 13-akkorder oppfattes stort sett som utvidete dur akkorder, ikke som utvidete sus4 akkorder.

Den 13. skalatonen tilsvarer 6. skalatone over oktaven, en sekst. Akkorden heter 13 når de nedenforliggende tersene er med i akkorden (septim og none).

Dersom septimen (7. skalatone) utelates, i tillegg til undecimen (11. skalatone), blir akkorden eksempelvis en C6/9.

Dersom nonen (9. skalatone) utelates, i tillegg til undecimen (11. skalatone), blir akkorden eksempelvis en C7/6.

Dersom begge utelates, i tillegg til undecimen (11. skalatone), blir akkorden eksempelvis en C6.

Besifring eksempelvis som C13.

Diverse 13 akkorder

Enkelte varianter av 13 akkorden forekommer, eksempelvis:

Cm13 (1. m3. 5. b7. 9. 13.) (C Eb G Bb D A).

C13sus4 (1. 4. 5. b7. 9. 13.) (C F G Bb D A). En 13 akkord der tersen (3. skalatone) er utelatt og undecimen (11. skalatone) er tatt med.

C13-5 (1. 3. b5. b7. 9. 13.) (C E Gb Bb D A).

C13-9 (1. 3. 5. b7. b9. 13.) (C E G Bb Db A).

C9b13 (1. 3. 5. b7. 9. b13.) (C E G Bb D Ab).

13-varianter

Andre besifringsvarianter finnes, men de kan ofte presenteres som en enklere standard akkord med alternativ basstone, eksempelvis:

Cmaj13 (1. 3. 5. 7. 9. 13.) (C E G H D A) Tilsvarer A11/C (A elleve med C i bassen).


< < Forrige side | | Neste side > >


Forfattet av Petrus Bojanowski