musikkordboken.no

Akkorder

s1   Akkorder
s2   Besifring
s3   Treklanger (1 3 5)
s4   Firklanger (7-ere)
s5   Firklanger (6-ere)
s6   Femklanger (9-ere)
s7   Store (11 og 13)
s8   Andre (diverse)

Femklanger (9-ere)

Akkordene på denne siden består av fem skalatoner. Treklangen med det 7. skalatrinn (septim) og det 9. skalatrinn (none) lagt til.

9-varianter

9. skalatone er det samme som 2. skalatone over oktaven. En sekund i oktav. 2-tallet bør ikke brukes i besifring av nier-akkorder som femklang.

Akkorder som er større enn firklangene har teoretisk sett alltid med seg tonene fra akkordene som er mindre. Som femklang finnes det her følgende besifringsvarianter:

Ters (3. skalatone)
Tersen kan være stor eller liten, henholdsvis dur eller moll.

Eksempelvis C9 eller Cm9.

Kvint (5. skalatone)
Kvinten kan være forminsket, ren eller forstørret.

Eksempelvis C9-5 eller C9 eller C9+5.

Septim (7. skalatone)
Septimen kan være stor eller liten.

Eksempelvis Cmaj9 eller C9.

None (9. skalatone)
Nonen kan være stor, liten eller forstørret.

Eksempelvis C9 eller C7-9 eller C7+9.

Kombinasjoner

Disse fire alternativene kan igjen kombineres med hverandre, noe som gir mange varianter.

Minustegnet (-) brukes ellers som en b og plusstegnet som et kryss (#). Minus (-) og pluss (+) hører sammen, og tilsvarende b og kryss (#) hører sammen. Det frarådes å kombinere disse i samme besifringsbenevnelse.

Eksempelvis C7#5-9 eller C7+5b9, som da heller bør skrives konsekvent som C7+5-9 eller C7#5b9.

9

ni [Norsk]
ninth [Engelsk]

C9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En dur akkord med liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som C9.

m9

moll ni [Norsk]
minor ninth [Engelsk]

Cm9
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En moll akkord med liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som Cm9.

9-5

ni minus fem [Norsk]
ninth diminished fifth [Engelsk]

C9-5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En dur akkord med forminsket kvint, liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som C9-5 eller C9b5.

m9-5

moll ni minus fem [Norsk]
minor ninth diminished fifth [Engelsk]

Cm9-5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En moll akkord med forminsket kvint, liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som Cm9-5 eller Cm9b5.

9+5

ni pluss fem [Norsk]
ninth augmented fifth [Engelsk]

C9+5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En dur akkord med forstørret kvint, liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som C9+5 eller C9#5.

m9+5

moll ni pluss fem [Norsk]
minor ninth augmented fifth [Engelsk]

Cm9+5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten
9DNoneStor

En moll akkord med forstørret kvint, liten septim og stor none.

7. skalatone (septim), som er senket, skal være med i femklangen.

Besifring eksempelvis som Cm9+5 eller Cm9#5.

7-9

syv minus ni [Norsk]
seventh diminished ninth [Engelsk]

C7-9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
b9DbNoneForminsket

En dur akkord med liten septim og forminsket none.

Besifring eksempelvis som C7-9 eller C7b9.

m7-9

syv minus ni [Norsk]
seventh diminished ninth [Engelsk]

Cm7-9
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
b9DbNoneForminsket

En moll akkord med liten septim og forminsket none.

Besifring eksempelvis som Cm7-9 eller Cm7b9.

7+9

syv pluss ni [Norsk]
seventh augmented ninth [Engelsk]

C7+9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
#9D#NoneForstørret

En dur akkord med liten septim og forstørret none.

Besifring eksempelvis som C7+9 eller C7#9.

m7+9

moll syv pluss ni [Norsk]
minor seventh augmented ninth [Engelsk]

Cm7+9
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten
#9D#NoneForstørret

En moll akkord med liten septim og forstørret none.

Besifring eksempelvis som Cm7+9 eller Cm7#9.

maj9

maj ni [Norsk]
major ninth [Engelsk]

Cmaj9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
7HSeptimStor
9DNoneStor

En dur akkord med stor septim og stor none.

Maj peker på syveren og står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. Til sammenlikning har akkorden C9 en liten septim, altså tonen Bb.

Besifring eksempelvis som Cmaj9.

m(maj9)

moll maj ni [Norsk]
minor major ninth [Engelsk]

Cm(maj9)
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
7HSeptimStor
9DNoneStor

En moll akkord med stor septim og stor none.

Maj peker på syveren og står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. Til sammenlikning har akkorden Cm9 en liten septim, altså tonen Bb.

Besifring eksempelvis som Cm(maj9).

maj9-5

maj ni minus fem [Norsk]
major ninth diminished fifth [Engelsk]

Cmaj9-5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
7HSeptimStor
9DNoneStor

En dur akkord med forminsket kvint, stor septim og stor none.

Maj peker på syveren og står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. Til sammenlikning har akkorden C9-5 en liten septim, altså tonen Bb.

Besifring eksempelvis som Cmaj9-5 eller Cmaj9b5.

m(maj9-5)

moll maj ni minus fem [Norsk]
minor major ninth diminished fifth [Engelsk]

Cm(maj9-5)
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket
7HSeptimStor
9DNoneStor

En moll akkord med forminsket kvint, stor septim og stor none.

Maj peker på syveren og står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. Til sammenlikning har akkorden Cm9-5 en liten septim, altså tonen Bb.

Besifring eksempelvis som Cm(maj9).

7-5+9

syv minus fem pluss ni [Norsk]
seventh diminished fifth augmented ninth [Engelsk]

C7-5+9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten
#9D#NoneForstørret

En dur akkord med forminsket kvint, liten septim og forstørret none.

Besifring eksempelvis som C7-5+9 eller C7b5#9.

7+5-9

syv pluss fem minus ni [Norsk]
seventh augmented fifth diminished ninth [Engelsk]

C7+5-9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten
b9DbNoneForminsket

En dur akkord med forstørret kvint, liten septim og forminsket none.

Besifring eksempelvis som C7+5-9 eller C7#5b9.

7-5-9

syv minus fem minus ni [Norsk]
seventh diminished fifth diminished ninth [Engelsk]

C7-5-9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten
b9DbNoneForminsket

En dur akkord med forminsket kvint, liten septim og forminsket none.

Besifring eksempelvis som C7-5-9 eller C7b5b9.

7+5+9

syv pluss fem pluss ni [Norsk]
seventh augmented fifth augmented ninth [Engelsk]

C7+5+9
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten
#9D#NoneForstørret

En dur akkord med forstørret kvint, liten septim og forstørret none.

Besifring eksempelvis som C7+5+9 eller C7#5#9.


< < Forrige side | | Neste side > >


Forfattet av Petrus Bojanowski