musikkordboken.no

Skalaer

s1   Skalaer
s2   Skjemaforklaring
s3   Dur og moll skalaer
s4   Modale skalaer, (kirketonearter)
s5   Andre vanlige skalatyper
s6   Blues-skalaen

Skala

Skalakurset forutsetter grunnleggende kunnskaper om musikkteori. Dersom du trenger dette kan du gå inn på Musikkteori siden.

Ordet skala er italiensk og betyr trapp eller også stige. Vanligvis angis og spilles en skala oppover, klatrende fra dyp til lys tone.

Skalaer finnes i utrolig mange varianter og enkelte har til og med flere kallenavn. Skalakurset omfatter først og fremst den vestlige verdens grunnleggende skalaer.

Teori og praksis

Det er to grunnleggende måter å tenke skala på.

Teori:
Stamtonerekken, C dur skalaen, er grunnleggende kunnskap for en hver musiker som ønsker å utvikle sine teoretiske kunnskaper. I tillegg til dur skalaene finnes det også flere typer moll skalaer, modale skalaer og andre typer skalaer samt fenomenet blues-skala.

Praksis:
En av de grunnleggende øvelsene på et tonalt instrument er å beherske skalaer. Dess flere dess bedre. Dette gir deg basis for å lage melodier, forstå improvisasjon samt oppnå bedre teknikk. Øvelse gjør mester. Lykke til!

Neste side inneholder en forklaring på skjemaene som brukes i skalakurset.

Forfattet av Petrus Bojanowski