musikkordboken.no

Akkorder

s1   Akkorder
s2   Besifring
s3   Treklanger (1 3 5)
s4   Firklanger (7-ere)
s5   Firklanger (6-ere)
s6   Femklanger (9-ere)
s7   Store (11 og 13)
s8   Andre (diverse)

Firklanger (7-ere)

Akkordene på denne siden består av fire skalatoner. Treklangen med det 7. skalatrinn (septim) lagt til.

7

syv (septim) [Norsk]
seventh [Engelsk]

C7
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten

En dur akkord med liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen, men den må i tillegg legges ned en halvtone. Til sammenlikning har akkorden Cmaj7 en stor septim, altså tonen H, lagt til treklangen.

Besifring eksempelvis som C7.

m7

moll syv (moll septim) [Norsk]
minor seventh [Engelsk]

Cm7
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
b7BbSeptimLiten

En moll akkord med liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. Men i motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Besifring eksempelvis som Cm7 eller CMI7.

7-5

syv minus fem [Norsk]
seventh diminished fifth [Engelsk]

C7-5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten

En dur akkord med forminsket kvint og liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Besifring eksempelvis som C7-5 eller C7b5.

m7-5

moll syv minus fem [Norsk]
minor seventh diminished fifth [Engelsk]

Cm7-5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket
b7BbSeptimLiten

En moll akkord med forminsket kvint og liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Besifring eksempelvis som Cm7-5 eller Cm7b5 eller .

7+5

syv pluss fem [Norsk]
seventh augmented fifth [Engelsk]

C7+5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten

En dur akkord med forstørret kvint og liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Besifring eksempelvis som C7+5 eller C7#5.

m7+5

moll syv pluss fem [Norsk]
minor seventh augmented fifth [Engelsk]

Cm7+5
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
#5G#KvintForstørret
b7BbSeptimLiten

En moll akkord med forstørret kvint og liten septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. I motsetning til en maj7 skal denne akkorden ha en liten septim. Den 7. skalatonen senkes derfor en halv tone.

Besifring eksempelvis som Cm7+5 eller Cm7#5.

maj7

maj syv [Norsk]
major seventh [Engelsk]

Cmaj7
1CPrimGrunntone
3ETersStor
5GKvintRen
7HSeptimStor

En dur akkord med stor septim.

Maj står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen. Til sammenlikning har akkorden C7 en liten septim, altså tonen Bb, lagt til treklangen.

Besifring eksempelvis som Cmaj7 eller Cmaj eller .

maj7-5

maj syv minus fem [Norsk]
major seventh diminished fifth [Engelsk]

Cmaj7-5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
b5GbKvintForminsket
7HSeptimStor

En dur akkord med forminsket kvint og stor septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. Maj står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen.

Hvis en ikke tar hensyn til funksjonsharmonikk så kan Cmaj7-5 noteres som en Hsus4/C akkord (H sus fire med C i bassen).

Besifring eksempelvis som Cmaj7-5 eller Cmaj7b5.

maj7+5

maj syv pluss fem [Norsk]
major seventh augmented fifth [Engelsk]

Cmaj7+5
1CPrimGrunntone
3ETersStor
#5G#KvintForstørret
7HSeptimStor

En dur akkord med forstørret kvint og stor septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. Maj står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen.

Hvis en ikke tar hensyn til funksjonsharmonikk så kan Cmaj7+5 noteres som en E/C akkord (E dur med C i bassen).

Besifring eksempelvis som Cmaj7+5 eller Cmaj7#5.

m(maj7)

moll maj syv [Norsk]
minor major seventh [Engelsk]

Cm(maj7)
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
5GKvintRen
7HSeptimStor

En moll akkord med stor septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. Maj står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen.

Besifring eksempelvis som Cm(maj7) eller Cm maj7 eller Cm maj eller CmΔ.

m(maj7-5)

moll maj syv minus fem [Norsk]
minor major seventh diminished fifth [Engelsk]

Cm(maj7-5)
1CPrimGrunntone
m3EbTersLiten
b5GbKvintForminsket
7HSeptimStor

En moll akkord med forminsket kvint og stor septim.

Tallet 7 betyr at den 7. skalatonen legges til treklangen. Maj står for major, stor, og betyr at den 7. skalatonen brukes slik den naturlig forekommer i dur skalaen.

Besifring eksempelvis som Cm(maj7-5) eller Cm(maj7b5).


< < Forrige side | | Neste side > >


Forfattet av Petrus Bojanowski