musikkordboken.no

Skalaer

s1   Skalaer
s2   Skjemaforklaring
s3   Dur og moll skalaer
s4   Modale skalaer, (kirketonearter)
s5   Andre vanlige skalatyper
s6   Blues-skalaen

Dur og moll skalaer

Dur og moll skalaene er den vestlige verdens grunnleggende skalaer.

Dur skala

Dur
 Intervaller Tonetrinn
 1.Prim=ren  CtilD=
 2.Sekund=stor  DtilE=
 3.Ters=stor  EtilF=1/2 
 4.Kvart=ren  FtilG=
 5.Kvint=ren  GtilA=
 6.Sekst=stor  AtilH=
 7.Septim=stor  HtilC=1/2 

Skalaen i C dur, også kalt stamtonerekken, er den mest kjente og brukte skala i den vestlige verdens musikkteori. De fleste av vestens skalaer har sitt utgangspunkt i denne tonerekken - C D E F G A H (på norsk), eller også C D E F G A B (på engelsk).

C  D  E  F  G  A  H  C
C# D# E# F# G# A# H# C#
Db Eb F  Gb Ab Bb C  Db
D  E  F# G  A  H  C# D
D# E# F## G# A# H# C## D#
Eb F  G  Ab Bb C  D  Eb
E  F# G# A  H  C# D# E
F  G  A  Bb C  D  E  F
F# G# A# H  C# D# E# F#
Gb Ab Bb Cb Db Eb F  Gb
G  A  H  C  D  E  F# G
G# A# H# C# D# E# F## G#
Ab Bb C  Db Eb F  G  Ab
A  H  C# D  E  F# G# A
A# H# C## D# E# F## G## A#
Bb C  D  Eb F  G  A  Bb
H  C# D# E  F# G# A# H
H# C## D## E## F## G## A## H#
Cb Db Eb Fb Gb Ab Bb Cb

Listen ovenfor er satt sammen for å vise alle teoretiske muligheter for en dur skala. Legg merke til skalatonene med doble kryss, D# dur, G# dur, A# dur. Disse samt C# dur, Gb dur, H# dur og Cb dur brukes ikke i praksis.

Vanligvis benyttes kun følgende 12 skalaer i dur:

1  2  3  4  5  6  7  8
C  D  E  F  G  A  H  C
Db Eb F  Gb Ab Bb C  Db
D  E  F# G  A  H  C# D
Eb F  G  Ab Bb C  D  Eb
E  F# G# A  H  C# D# E
F  G  A  Bb C  D  E  F
F# G# A# H  C# D# E# F#
G  A  H  C  D  E  F# G
Ab Bb C  Db Eb F  G  Ab
A  H  C# D  E  F# G# A
Bb C  D  Eb F  G  A  Bb
H  C# D# E  F# G# A# H

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld.

Moll

I motsetning til dur skalaen, finnes det tre forskjellige moll skalaer.

Ren moll
Harmonisk moll
Melodisk moll

Ren moll skala

Ren moll
 Intervaller Tonetrinn
 1.Prim=ren  CtilD=
 2.Sekund=stor  DtilEb=1/2 
 3.Ters=liten  EbtilF=
 4.Kvart=ren  FtilG=
 5.Kvint=ren  GtilAb=1/2 
 6.Sekst=liten  AbtilBb=
 7.Septim=liten  BbtilC=

Stamtonerekkens toner C D E F G A H, altså C dur skalaen, kan også brukes til å spille en ren moll skala. Ved å spille stamtonerekken fra tonen A til A, fremkommer skalaen ren A-moll. Tonerekken A H C D E F G A har tonen A som grunntone.

Her vises ren moll skala med C som grunntone. Intervallene er naturligvis de samme for enhver grunntone.

Følgende 12 skalaer benyttes vanligvis i ren moll:

1  2  3b 4  5  6b 7b 8
C  D  Eb F  G  Ab Bb C
C# D# E  F# G# A  H  C#
D  E  F  G  A  Bb C  D
Eb F  Gb Ab Bb Cb Db Eb
E  F# G  A  H  C  D  E
F  G  Ab Bb C  Db Eb F
F# G# A  H  C# D  E  F#
G  A  Bb C  D  Eb F  G
G# A# H  C# D# E  F# G#
A  H  C  D  E  F  G  A
Bb C  Db Eb F  Gb Ab Bb
H  C# D  E  F# G  A  H

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld.

Harmonisk moll skala

Harmonisk moll
 Intervaller Tonetrinn
 1.Prim=ren  CtilD=
 2.Sekund=stor  DtilEb=1/2 
 3.Ters=liten  EbtilF=
 4.Kvart=ren  FtilG=
 5.Kvint=ren  GtilAb=1/2 
 6.Sekst=liten  AbtilH=1/2 
 7.Septim=stor  HtilC=1/2 

Harmonisk moll og ren moll er nesten helt like bortsett fra at septimen er stor i harmonisk moll, slik den også er i dur skalaen.

Det dannes en stor spenning der septimen leder til skalaens hovedtone. Den store septimen kalles derfor ledetone. Toneavstanden fra sekst til septim er i tillegg blitt veldig stor - ett og et halvt tonetrinn.

Harmonisk moll er en spennende skala. Brukes mye i klassisk musikk fra barokk-tiden, samt i hardrock og metal. Skalaen forekommer også ofte i folkemusikk og spansk gitarmusikk.

Følgende 12 skalaer benyttes vanligvis i harmonisk moll:

1  2  3b 4  5  6b 7  8
C  D  Eb F  G  Ab H  C
C# D# E  F# G# A  H# C#
D  E  F  G  A  Bb C# D
Eb F  Gb Ab Bb Cb D  Eb
E  F# G  A  H  C  D# E
F  G  Ab Bb C  Db E  F
F# G# A  H  C# D  E# F#
G  A  Bb C  D  Eb F# G
G# A# H  C# D# E  F## G#
A  H  C  D  E  F  G# A
Bb C  Db Eb F  Gb A  Bb
H  C# D  E  F# G  A# H

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld.

Melodisk moll skala

Melodisk moll
 Intervaller Tonetrinn
 1.Prim=ren  CtilD=
 2.Sekund=stor  DtilEb=1/2 
 3.Ters=liten  EbtilF=
 4.Kvart=ren  FtilG=
 5.Kvint=ren  GtilA=
 6.Sekst=stor  AtilH=
 7.Septim=stor  HtilC=1/2 
 8.oktav=ren  CtilBb=
 7.Septim=liten  BbtilAb=
 6.Sekst=liten  AbtilG=1/2 
 5.Kvint=ren  GtilF=
 4.Kvart=ren  FtilEb=
 3.Ters=liten  EbtilD=1/2 
 2.Sekund=stor  DtilC=

En skala har vanligvis et mønster som gjentas fra oktav til oktav, og spilles på de samme tonene oppover og nedover skalaen. Melodisk moll skiller seg derimot ut ved at den har ett mønster oppover og et annet nedover skalaen.

Praktisk sett kan en si at på vei opp begynner skalaen som en ren moll, men slutter som en dur.

Og på vei ned består melodisk moll av en ren moll skala.

Neste side tar for seg de modale skalaene (kirketoneartene).

Forfattet av Petrus Bojanowski